Study plan – FEI / N2649 / 2601T004 / - / N / K / Ostrava / cs

Academic year2009/2010Study programmeN2649 - Electrical Engineering
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study2601T004 - Measurement and Control Engineering
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Měřicí a řídicí technika - ET (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 455-0321/01 RS Control Systems Theory and Design 1 CrEx 2 H/S+12 H/S 6 Czech
PSP selection 457-0301/01 FKPIT Functions of Complex Variable and Integral Transformations 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 455-0342/01 MS Modulated Signals 1 CrEx 2 H/S+12 H/S 6 Czech
PSP selection 452-0437/06 BvE Safety in Electric Engineering 1 Ex 6 H/S+0 1 Czech
PSP selection 455-0311/01 RSsP Cotrol Systems using Computers 1 CrEx 2 H/S+12 H/S 6 Czech
PSP selection 455-0332/01 MS Measurement Systems 1 CrEx 4 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 448-0319/01 KEZ Construction of Electronic Equipments 2 CrEx 3 H/S+18 H/S 6 Czech
PSP selection 455-0348/01 DIS1 Graduation Theses - Project 1 2 Cr 0+59 H/S 14 Czech
PSP selection 455-0349/01 DIS2 Graduation Theses - Project 2 2 Cr 0+53 H/S 16 Czech

1. ročník
•Studenti kteří si zvolili zaměření Biomedicínská technika v MŘT si budou povinně volit dvojici předmětů následovně: Pokud neabsolvovali bakalářský biomedicínský obor pak si volí dvojici předmětů 455-329/1: Lékařská propedeutika 1 (LP1) a 455-330/1: Lékařská propedeutika 2 (LP2). V případě, že absolvovali biomedicínský obor pak si volí následující dvojici předmětů 455-510/2: Základy kybernetiky (ZA) a 455-564/1: Základy konstrukčních technologií v elektronice (ZKTE).
•V letním semestru je povinný předmět, kdy si student vybere jeden z nabídky 2 povinně volitelných předmětů - Statistika 1 a Teorie elektronických obvodů.
•Pro postup do 2. ročníku je nutno v daném akademickém roce získat 40 kreditů z předmětů 1. ročníku k 31. srpnu.
•Pokud student absolvoval v bakalářském studiu předměty - Statistika 1 nebo Management jakosti, tak je v navazujícím magisterském studiu nelze zapsat znovu.
2. ročník
•Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce a dvou předmětů, povinného pro všechny a volitelného podle zaměření.
Povinný: Měřicí a řídicí technika
Volitelný (dle zaměření):
Průmyslová automatizace a robotika
Informační technologie v řízení
Měřicí a řídicí technika v bio-medicíně
Automatizované systémy měření - předměty katedry 450
•Výuka v letním semestru probíhá jen 10.týdnů
•V zimním semestru je povinný předmět, kdy si student vybere jeden předmět z nabídky 2 povinně volitelných předmětů - Navrhování a realizace regulátorů a Znalostní systémy řízení .

PV - Měřicí a řídicí technika - ET (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 455-0564/01 ZKTE Basics of Constructions Technologies in Electronics 1 GC 0+14 H/S 4 Czech
PSP selection 455-0319/01 LDP Diagnostic Instruments in Medicine 1 CrEx 2 H/S+12 H/S 6 Czech
PSP selection 455-0510/02 ZK Grouding of Cybernetics 1 CrEx 2 H/S+12 H/S 5 Czech
PSP selection 450-0312/01 SMSD Measurement and Data Acquisition Systems 1 CrEx 0 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 455-0329/01 LP1 Medical Propedeutics 1 1 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 455-0344/01 MSM Microsensors and Special Measurement 1 CrEx 2 H/S+12 H/S 5 Czech
PSP selection 455-0323/01 OSR Operating Systems for Control 1 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 455-0343/01 DTS Diagnostic and Testing Systems 1 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 455-0303/01 VRS Embedded Control Systems 1 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 455-0330/01 LP2 Medical Propedeutics 2 1 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 450-0313/01 MSP Programming of Measurement Systems 1 CrEx 0 H/S+12 H/S 5 Czech
PSP selection 457-0516/02 STA1 Statistics I 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 452-0389/01 TELO Theory of Electronic Circuits 1 CrEx 4 H/S+16 H/S 6 Czech
PSP selection 455-0320/01 LTP Therapeutical Medical Technology 1 CrEx 2 H/S+12 H/S 6 Czech
PSP selection 455-0341/01 NRR Design and Realization of Controllers 2 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 450-0320/01 MNIMS Design Methodology of Measurements Systems 2 CrEx 0 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 455-0300/01 DSR Distributed Control Systems 2 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 455-0345/01 PR Industrial Robotics 2 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 455-0333/01 ZSR Knowledge Based Control Systems 2 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 455-0310/02 SZP The Special Medical Instruments 2 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech

V - Měřicí a řídicí technika - ET (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 455-0331/01 DMM Diagnostic Methods in Medicine 1 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 455-0313/01 DZAO Digital Image Processing and Analysis 1 CrEx 2 H/S+12 H/S 5 Czech
PSP selection 452-0376/01 EMag Electromagnetism 1 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 448-0316/01 VPS Power Semiconductor Systems 1 CrEx 4 H/S+25 H/S 8 Czech
PSP selection 450-0323/01 SES Reliability and Maintanability of Electrical Systems 1 CrEx 0 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 455-0336/01 SemP1 Semestral Work I 1 GC 0+28 H/S 4 Czech
PSP selection 450-0324/01 CDD Conceptual Design and Development of Innovative Products 1 GC 0+10 H/S 5 Czech
PSP selection 455-0301/01 RSBPA Control Systems Based on Programmable Logic Controllers 1 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 455-0339/01 EMC EMC in Electronics 1 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 452-0379/01 LOEP Linear Circuits with Electronic Elements 1 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 450-0321/01 MPM Metrology and Precise Measurements 1 CrEx 0 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 455-0337/01 SemP2 Semestral Work II 1 GC 0+28 H/S 4 Czech
PSP selection 455-0322/01 SZM Statistical Processing of Measurements 1 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 455-0351/01 DMTŘ Using Digital Multimedia Technics in Control 1 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 455-0352/01 NRVŘS Design and Realization of Embedded Control Systems 2 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 455-0304/01 PHP Programmable Logic Devices 2 GC 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 455-0350/01 MITŘ Advanced Information Technologies in Control 2 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 455-0335/01 ARL Automation and Control - Laboratories. 2 GC 0+14 H/S 4 Czech
PSP selection 455-0309/01 BKY Biocybernetics 2 GC 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 455-0318/01 ZBS Biological Signals Processing 2 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 455-0340/01 RPB Building Control 2 GC 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 639-0403/01 QM Quality Management 2 CrEx 14 H/S+0 4 Czech
PSP selection 639-0403/02 QM Quality Management 2 CrEx 14 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 455-0334/01 ZS Visual Systems 2 GC 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 452-0387/01 ŠvA Wave Propagation and Antennas 2 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech