Study plan – FEI / N2649 / 3907T001 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2009/2010Study programmeN2649 - Electrical Engineering
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study3907T001 - Electrical Power Engineering
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Elektroenergetika - ET (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 457-0301/01 FKPIT Functions of Complex Variable and Integral Transformations 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 452-0437/06 BvE Safety in Electric Engineering 1 Ex 1+0 1 Czech
PSP selection 451-0320/01 nm-VPE Selected Principles of Electrical Power Engineering 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 451-0306/01 nm-ETT Electroheat Engineering 1 CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 451-0309/01 nm-DS I Diploma Project I 2 Cr 0+14 14 Czech
PSP selection 453-0331/01 DP I Diploma Project I 2 Cr 0+14 14 Czech
PSP selection 452-0431/02 PaNvE Rules and Regulations in Electrical Engineering 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 451-0314/01 nm-DS II Diploma Project II 2 Cr 0+16 16 Czech
PSP selection 453-0332/01 DP II Diploma Project II 2 Cr 0+16 16 Czech

1. ročník
•Studenti si zapisují v 1. a 2. ročníku povinné a povinně volitelné předměty podle pokynů, které obdrží na sekretariátě katedry Elektroenergetiky nebo je získají z www stránek této katedry. Studenti si zapisují volitelné předměty podle doporučení oborových kateder v souvislosti se zaměřením své diplomové práce.
•Obor se dělí na pět zaměření: přenos a distribuce elektrické energie, výroba elektrické energie, elektroenergetika v dopravě, elektrické stroje a přístroje a komerční elektrotechnika.
•Pro postup do 2. ročníku je nutno v daném akademickém roce získat 40 kreditů z předmětů 1. ročníku k 31. srpnu.
•Studenti, kteří již vykonali předmět Prokazování shody a certifikace, Elektrické přístroje spínací a řídicí, Provozní vlastnosti elektrických strojů v bakalářském studiu, si tyto předměty nesmí zapsat znovu. Pro doplnění kreditů si vybírají předměty z nabídky volitelných předmětů magisterského studia.
2. ročník
•Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
•Rozsah závěrečných zkoušek: hlavní předmět pro zaměření: přenos a distribuce elektrické energie - Elektroenergetika průmyslových a distribučních sítí, elektroenergetika v dopravě - Elektroenergetika v dopravě, výroba elektrické energie - Zařízení elektráren, elektrické stroje a přístroje - Elektrické stroje resp. Elektrické přístroje, komerční elektrotechnika - Elektrické přístroje resp. Technologické procesy. Další předmět dle zaměření DP

PV - Elektroenergetika - ET (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 453-0315/01 DPES Degradation Processes of Electrical Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 451-0304/01 nm-PEDS Design of Electric Distribution Networks 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 451-0302/01 nm-DMM Diagnostic Methods and Modelling on Device in Power Plants 1 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 453-0301/01 ES 3 Electrical Machines III 1 CrEx 4+3 8 Czech
PSP selection 451-0319/01 nm-EE II Electric Power Systems II 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 451-0301/01 nm-TEN Power Engineering Theory 1 CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 345-0531/01 PSC Demonstration of conformity and certification 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 453-0311/01 EP II Electrical Apparatus II 1 CrEx 2+4 8 Czech
PSP selection 453-0305/01 TP Technological Processes 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 451-0305/01 nm-PJES Transient Effects in Electric Systems 1 CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 453-0303/01 PES Designing of Electrical Machines 2 CrEx 4+1 8 Czech
PSP selection 453-0313/01 PEP Design of Electrical Apparatus 2 CrEx 4+0 8 Czech
PSP selection 451-0316/01 nm-EEDPS Electrical Power Engineering of Industrial and Distribution Networks 2 CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 453-0322/01 NMKSP FEM Used in Designing of Electrical Machines and Apparatus 2 CrEx 2+2 8 Czech
PSP selection 345-0520/03 FS Financial Systems 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 452-0382/01 EED Functioning of Electric Railways 2 CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 345-0522/03 PNP Legal Standards in Business 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 451-0317/01 nm-ZE Power Station Devices (Facilities) 2 CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 711-0519/01 PsOR Psychology of Organization and Management 2 Cr 0+2 2 Czech

V - Elektroenergetika - ET (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 451-0303/01 nm-PMD Computers Application for Measurement and Diagnostic in Power Engineering 1 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 453-0503/01 EPSŘ Electrical Switching and Control Apparatus 1 CrEx 2+4 6 Czech
PSP selection 448-0316/01 VPS Power Semiconductor Systems 1 CrEx 4+3 8 Czech
PSP selection 451-0313/02 nm-EPEZ Energetic Problems of Electroheating Equipments 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 711-0401/01 PAZJ Legal Aspects of Quality Management 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 453-0323/01 MPESP Modeling of Transients in Electrical Machines and Apparatus 1 CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 453-0504/01 PVES Operating Properties of Electrical Machines 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 453-0312/01 FP Plasma Physic 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 451-0307/01 nm-PŘOS Projecting (Design) and Controlling of Lighting Systems 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 451-0310/01 nm- ŘES Control of Electrical Systems 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 451-0315/01 nm-ESV Electrical Power Stations and Lines 2 CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 452-0435/01 EZRB Electric Devices and Distributions in Buildings 2 CrEx 1+2 6 Czech
PSP selection 451-0312/01 nm-EMC Electromagnetic Compatibility 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 452-0438/01 PEZ Prevention of Electric Devices 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 451-0311/01 nm-OAR Protections and Automatics in Electric Power Distribution 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 453-0314/01 TMEP Technology and Compounding Materials of Electrical Apparatus 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 453-0304/01 TMES Technology and Compounding Materials of Electrical Machines 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection PSP selection 712-0202/01 AK-FEI English Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0402/01 NK-FEI German Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0602/01 RK-FEI Russian Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0802/01 ŠK-FEI Spanish Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech

Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen studentům:
1.kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem a současně se přihlásí do výběrového řízení na tento pobyt (mobility.fei@vsb.cz).
2.Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity katedry jazyků.
3.Studentům bakalářského studia, kteří mají vykonanou zkoušku z cizího jazyka (standardně po absolvování čtyř semestrů výuky cizího jazyka), podle kapacity katedry jazyků
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt. Následují studenti navazujícího magisterské studia.
Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků s Mgr. Evou Adámkovou.