Studijní plán – FEI / N2649 / 3907T001 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programN2649 – Elektrotechnika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor3907T001 – Elektroenergetika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0437/06 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 457-0301/01 FKPIT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 451-0320/01 nm-VPE Vybrané principy elektroenergetiky 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 453-0315/01 DPES Degradační procesy elektrotechnických systémů 1 ZaZk 8+8 4 čeština
Výběr v OSP 451-0302/01 nm-DMM Diagnostické metody a modelování na zařízení v elektrárnách 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 453-0301/01 ES 3 Elektrické stroje III 1 ZaZk 14 h/s+15 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 451-0319/01 nm-EE II Elektroenergetika II 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 451-0304/01 nm-PEDS Projektování elektrických distribučních sítí 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 451-0301/01 nm-TEN Teoretická elektroenergetika 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 453-0503/01 EPSŘ Elektrické přístroje spínací a řídící 1 ZaZk 8 h/s+16 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 451-0303/01 nm-PMD Počítače pro měření a diagnostiku v elektroenergetice 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 448-0316/01 VPS Výkonové polovodičové systémy 1 ZaZk 4 h/s+25 h/s 8 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 451-0306/01 nm-ETT Elektrotepelná technika 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 453-0311/01 EP II Elektrické přístroje II 1 ZaZk 8 h/s+12 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 345-0531/02 PSC Prokazování shody a certifikace 1 ZaZk 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 451-0305/01 nm-PJES Přechodné jevy v elektrizačních soustavách 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 453-0305/01 TP Technologické procesy 1 ZaZk 10+6 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 451-0313/02 nm-EPEZ Energetické problémy elektrotepelných zařízení 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 453-0312/01 FP Fyzika plazmatu 1 ZaZk 2 h/s+1 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 453-0323/01 MPESP Modelování přechodových dějů v el. strojích a přístrojích 1 ZaZk 14 h/s+7 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 711-0401/01 PAZJ Právní aspekty zajišťování jakosti 1 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 451-0307/01 nm-PŘOS Projektování a řízení osvětlovacích soustav 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 453-0504/01 PVES Provozní vlastnosti elektrických strojů 1 ZaZk 14 h/s+7 h/s 6 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 451-0309/01 nm-DS I Diplomový projekt I 2 Za 0+14 h/s 14 čeština
Výběr v OSP 453-0331/01 DP I Diplomový projekt I 2 Za 0+42 h/s 14 čeština
Výběr v OSP 452-0431/02 PaNvE Předpisy a nařízení v elektrotechnice 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 451-0316/01 nm-EEDPS Elektroenergetika distribučních a průmyslových sítí 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 452-0382/01 EED Elektroenergetika v dopravě 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 345-0520/04 FS Finanční systémy 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 453-0322/01 NMKSP Numerické metody v konstrukci el. strojů a přístrojů 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 345-0522/04 PNP Právní normy v podnikání 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 453-0313/01 PEP Projektování elektrických přístrojů 2 ZaZk 16 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 453-0303/01 PES Projektování elektrických strojů 2 ZaZk 14 h/s+7 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 711-0519/01 PsOR Psychologie organizace a řízení 2 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 451-0317/01 nm-ZE Zařízení elektráren 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0435/01 EZRB Elektrická zařízení a rozvody v budovách 2 ZaZk 6 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 451-0315/01 nm-ESV Elektrické stanice a vedení 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 451-0312/01 nm-EMC Elektromagnetická kompatibilita 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 451-0311/01 nm-OAR Ochrany a automatiky v rozvodu 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 452-0438/01 PEZ Prevence elektrických zařízení 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 451-0310/01 nm- ŘES Řízení elektrizačních soustav 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 453-0314/01 TMEP Technologie a materiály elektrických přístrojů 2 ZaZk 14 h/s+7 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 453-0304/01 TMES Technologie a materiály elektrických strojů 2 ZaZk 14 h/s+7 h/s 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 451-0314/01 nm-DS II Diplomový projekt II 2 Za 0+12 h/s 16 čeština
Výběr v OSP 453-0332/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+48 h/s 16 čeština