Study plan – FEI / N2649 / 3907T001 / - / N / K / Ostrava / cs

Academic year2009/2010Study programmeN2649 - Electrical Engineering
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study3907T001 - Electrical Power Engineering
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Elektroenergetika - ET (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 457-0301/01 FKPIT Functions of Complex Variable and Integral Transformations 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 452-0437/06 BvE Safety in Electric Engineering 1 Ex 6 H/S+0 1 Czech
PSP selection 451-0320/01 nm-VPE Selected Principles of Electrical Power Engineering 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 451-0306/01 nm-ETT Electroheat Engineering 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 8 Czech
PSP selection 451-0309/01 nm-DS I Diploma Project I 2 Cr 0+14 H/S 14 Czech
PSP selection 453-0331/01 DP I Diploma Project I 2 Cr 0+42 H/S 14 Czech
PSP selection 452-0431/02 PaNvE Rules and Regulations in Electrical Engineering 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 451-0314/01 nm-DS II Diploma Project II 2 Cr 0+12 H/S 16 Czech
PSP selection 453-0332/01 DP II Diploma Project II 2 Cr 0+48 H/S 16 Czech

1. ročník
•Studenti si zapisují v 1. a 2. ročníku povinné a povinně volitelné předměty podle pokynů, které obdrží na sekretariátě katedry Elektroenergetiky nebo je získají z www stránek této katedry. Studenti si zapisují volitelné předměty podle doporučení oborových kateder v souvislosti se zaměřením své diplomové práce.
•Obor se dělí na pět zaměření: přenos a distribuce elektrické energie, výroba elektrické energie, elektroenergetika v dopravě, elektrické stroje a přístroje a komerční elektrotechnika.
•Pro postup do 2. ročníku je nutno v daném akademickém roce získat 40 kreditů z předmětů 1. ročníku k 31. srpnu.
•Studenti, kteří již vykonali předmět Prokazování shody a certifikace, Elektrické přístroje spínací a řídicí, Provozní vlastnosti elektrických strojů v bakalářském studiu, si tyto předměty nesmí zapsat znovu. Pro doplnění kreditů si vybírají předměty z nabídky volitelných předmětů magisterského studia.
2. ročník
•Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
•Rozsah závěrečných zkoušek: hlavní předmět pro zaměření: přenos a distribuce elektrické energie - Elektroenergetika průmyslových a distribučních sítí, elektroenergetika v dopravě - Elektroenergetika v dopravě, výroba elektrické energie - Zařízení elektráren, elektrické stroje a přístroje - Elektrické stroje resp. Elektrické přístroje, komerční elektrotechnika - Elektrické přístroje resp. Technologické procesy. Další předmět dle zaměření DP

PV - Elektroenergetika - ET (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 453-0315/01 DPES Degradation Processes of Electrical Systems 1 CrEx 8+8 4 Czech
PSP selection 451-0304/01 nm-PEDS Design of Electric Distribution Networks 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 451-0302/01 nm-DMM Diagnostic Methods and Modelling on Device in Power Plants 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 453-0301/01 ES 3 Electrical Machines III 1 CrEx 14 H/S+15 H/S 8 Czech
PSP selection 451-0319/01 nm-EE II Electric Power Systems II 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 451-0301/01 nm-TEN Power Engineering Theory 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 8 Czech
PSP selection 345-0531/02 PSC Demonstration of conformity and certification 1 CrEx 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 453-0311/01 EP II Electrical Apparatus II 1 CrEx 8 H/S+12 H/S 8 Czech
PSP selection 453-0305/01 TP Technological Processes 1 CrEx 10+6 4 Czech
PSP selection 451-0305/01 nm-PJES Transient Effects in Electric Systems 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 8 Czech
PSP selection 453-0303/01 PES Designing of Electrical Machines 2 CrEx 14 H/S+7 H/S 8 Czech
PSP selection 453-0313/01 PEP Design of Electrical Apparatus 2 CrEx 16 H/S+0 8 Czech
PSP selection 451-0316/01 nm-EEDPS Electrical Power Engineering of Industrial and Distribution Networks 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 8 Czech
PSP selection 453-0322/01 NMKSP FEM Used in Designing of Electrical Machines and Apparatus 2 CrEx 8 H/S+8 H/S 8 Czech
PSP selection 345-0520/04 FS Financial Systems 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 452-0382/01 EED Functioning of Electric Railways 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 8 Czech
PSP selection 345-0522/04 PNP Legal Standards in Business 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 451-0317/01 nm-ZE Power Station Devices (Facilities) 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 8 Czech
PSP selection 711-0519/01 PsOR Psychology of Organization and Management 2 Cr 10 H/S+0 2 Czech

V - Elektroenergetika - ET (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 451-0303/01 nm-PMD Computers Application for Measurement and Diagnostic in Power Engineering 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 453-0503/01 EPSŘ Electrical Switching and Control Apparatus 1 CrEx 8 H/S+16 H/S 6 Czech
PSP selection 448-0316/01 VPS Power Semiconductor Systems 1 CrEx 4 H/S+25 H/S 8 Czech
PSP selection 451-0313/02 nm-EPEZ Energetic Problems of Electroheating Equipments 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 711-0401/01 PAZJ Legal Aspects of Quality Management 1 CrEx 16 H/S+0 4 Czech
PSP selection 453-0323/01 MPESP Modeling of Transients in Electrical Machines and Apparatus 1 CrEx 14 H/S+7 H/S 8 Czech
PSP selection 453-0504/01 PVES Operating Properties of Electrical Machines 1 CrEx 14 H/S+7 H/S 6 Czech
PSP selection 453-0312/01 FP Plasma Physic 1 CrEx 2 H/S+1 H/S 4 Czech
PSP selection 451-0307/01 nm-PŘOS Projecting (Design) and Controlling of Lighting Systems 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 451-0310/01 nm- ŘES Control of Electrical Systems 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 451-0315/01 nm-ESV Electrical Power Stations and Lines 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 8 Czech
PSP selection 452-0435/01 EZRB Electric Devices and Distributions in Buildings 2 CrEx 6 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 451-0312/01 nm-EMC Electromagnetic Compatibility 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 452-0438/01 PEZ Prevention of Electric Devices 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 451-0311/01 nm-OAR Protections and Automatics in Electric Power Distribution 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 453-0314/01 TMEP Technology and Compounding Materials of Electrical Apparatus 2 CrEx 14 H/S+7 H/S 5 Czech
PSP selection 453-0304/01 TMES Technology and Compounding Materials of Electrical Machines 2 CrEx 14 H/S+7 H/S 5 Czech