Study plan – FS / N2301 / 2302T006 / - / N / K / Ostrava / cs

Academic year2009/2010Study programmeN2301 - Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2302T006 - Energy Engineering
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Energet. stroje a zařízení-spol. část (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0502/01 SZ Combustion Equipments 1 CrEx 14 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0501/01 PTH Heat and Mass Transfer 1 CrEx 18 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 714-0369/02 MIV Mathematics IV 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 339-0518/01 PPE Mechanics of Materials in Energy Engineering 1 GC 12 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 352-0519/01 PS Process Systems 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0505/01 PK1 Steam Boilers I 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 361-0506/01 OO Air Protection in Industry 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0508/01 SM Combustion Engines 1 CrEx 14 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0507/01 KVC Compressors, Fans and Pumps 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 361-0509/01 KC1 Construction Exercise I 1 GC 0+8 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0503/01 VH Water Management in Energetics 1 CrEx 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0576/01 VME-2 Computational Methods in Power Engineering II 2 CrEx 8 H/S+12 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0512/02 KCII Construction Exercise II 2 GC 0+10 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0517/04 PE Economics of Enterprise 2 CrEx 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0511/02 EC Power Centrals 2 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0510/01 TT Turbines 2 CrEx 16 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 361-0516/01 DUEn Diagnostics and Maintenance in Energy Engineering 2 CrEx 14 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0517/01 DP Diploma Project 2 GC 0+12 H/S 20 Czech
PSP selection 711-0505/03 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 361-0515/01 PREZ Operation and Regulation of Energy Equipments 2 CrEx 16 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 342-0512/01 DMZvP Transport and Handling Equipment in Industry 2 GC 12 H/S+4 H/S 5 Czech

PV - Alternativní energie a tech. prostředí (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0545/01 VK1 Air Conditioning 1 GC 10 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0535/01 ChEn Chemistry in Energetics 1 CrEx 10 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 337-0511/01 TECHM Technical Mechanics 1 GC 16 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0542/01 AOZE2 Alternative and Renewable Energy Sources II 1 GC 10 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0551/01 EHE Energy Economy and Energy Management 1 CrEx 10 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0546/01 CHZ2 Refrigeration Systems and Heat Pumps II 1 CrEx 10 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0543/01 AOZE3 Alternative and Renewable Energy Sources III 2 CrEx 10 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0550/01 EVB Energy Utilisation of Biomass and Waste 2 CrEx 10 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0544/01 TP Environment Techniques 2 CrEx 10 H/S+2 H/S 3 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Přenos tepla a hmoty, kotle a spalovací zařízení
Kompresory, ventilátory, čerpadla a turbíny
*) Povinně volitelné předměty pro okruh "Alternativní energie a technika
prostředí"
Technika prostředí
Alternativní a obnovitelné zdroje energie
*) Student volí jeden předmět.

PV - Stavba parních kotlů a tepel.zařízení (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0573/01 MKvO Methodology of Deign at Branch 1 CrEx 10 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0534/01 DEZ Utilisation of Secondary Sources of Energy 1 CrEx 10 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0570/01 TEzAP Heat and Electricity from Alternative Fuels 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0572/01 MaPDČ Materials and Dimensioning of Steam Boilers 1 CrEx 10 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0536/01 JEZ Nuclear Power Eguipment 1 CrEx 10 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0543/01 AOZE3 Alternative and Renewable Energy Sources III 2 CrEx 10 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0574/01 CHPPK Chemical Process During Operation of Boilers 2 CrEx 10 H/S+2 H/S 2 Czech
PSP selection 361-0577/01 VSPK Special theoretical parts of Steam Boilers 2 CrEx 10 H/S+2 H/S 2 Czech
PSP selection 361-0571/01 PKII Steam Boilers II 2 CrEx 14 H/S+2 H/S 4 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Přenos tepla a hmoty, kotle a spalovací zařízení
Kompresory, ventilátory, čerpadla a turbíny

*) Povinně volitelné předměty pro zaměření" Stavba parních kotlů a tepelných
zařízení"
Parní kotle, materiály a pevnostní dimenzování částí
parních kotlů
Energetické využití alternativních paliv a chemické
procesy při provozu parních kotlů
*) Student si volí jeden předmět.

PV - Tepelně energ.zařízení a prům. energ. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0535/01 ChEn Chemistry in Energetics 1 CrEx 10 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 339-0512/02 PaPvS Mechanics of Materials in Engineering 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0532/01 MKvO Metodology of Construction in Specialisation 1 GC 10 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 337-0511/01 TECHM Technical Mechanics 1 GC 16 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0531/01 plyn Gas Systems 1 CrEx 10 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0533/01 TP Heat Systems 1 CrEx 10 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0536/01 JEZ Nuclear Power Eguipment 1 CrEx 10 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0551/01 EHE Energy Economy and Energy Management 2 CrEx 10 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0550/01 EVB Energy Utilisation of Biomass and Waste 2 CrEx 10 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0534/01 DEZ Utilisation of Secondary Sources of Energy 2 CrEx 10 H/S+2 H/S 3 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Přenos tepla a hmoty, kotle a spalovací zařízení
Kompresory, ventilátory, čerpadla a turbíny
*)Povinně volitelné předměty pro okruh "Tepelně energetická zařízení a
průmyslová energetika"
Teplárenství a plynárenství
Energetické využití biomasy, odpadů a druhotných zdrojů energie
*) Student si volí jeden předmět.

V - Volitelné předměty (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0541/01 PApI Internet Application Programming II 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 352-0544/01 PP Programming Tools 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 714-0333/02 RzMIV Compendium of Mathematics IV 1 Cr 0+2 0 Czech