Study plan – FEI / B2649 / 3907R001 / - / B / K / Ostrava / cs

Academic year2009/2010Study programmeB2649 - Electrical Engineering
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study3907R001 - Electrical Power Engineering
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - 1. ročník Bc. - ET, PEZ (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 452-0512/01 TOI Circuit Theory I 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 450-0503/03 ZPP3 Computers Basics 1 GC 0+12 H/S 4 Czech
PSP selection 457-0510/01 LA1 Linear Algebra 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 516-0411/01 ZF Principles of Physics 1 Cr 0 H/S+14 H/S 2 Czech
PSP selection 452-0447/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 5 H/S+0 H/S 1 Czech
PSP selection 453-0530/01 TD Technical Documentation 1 GC 8 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 452-0513/01 TOII Circuit Theory II 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 450-0501/03 EMBc Electrical Measurements 1 CrEx 0+18 H/S 6 Czech
PSP selection 451-0570/01 bc-EE Electrical Power Engineering 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 637-0079/05 ETM Electrotechnical Materials 1 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 457-0511/01 MA 1 Mathematical Analysis I 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 516-0412/03 FYI Physics I 1 CrEx 0+18 H/S 5 Czech

1. ročník
•Předmět Bezpečnost v elektrotechnice BC se uskuteční novou blokovou formou na začátku zimního semestru.
•Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk.
•Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky katedry tělesné výchovy na začátku semestru. Další volba je na studentovi. Katedra tělesné výchovy dále nabízí studentům všech ročníků možnost absolvování volitelného předmětu Tělesná výchova a účasti na jednotýdenních zimních a letních výcvikových kurzech. Bližší informace přímo na katedře tělesné výchovy a sportu.
•Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min. 16 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku, platí jen pro prezenční studium.
•Minimální počet kreditů nutný pro pokračování v bakalářském studijním programu po prvním ročníku studia je nejméně 40 kreditů k 31. srpnu.
•Předmět Základy matematiky si zapisují jen ti studenti, kteří u přijímacích zkoušek dosáhli 5 bodů a méně.

V - 1. ročník Bc. - ET, PEZ (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 457-0509/02 ZMA Principles of Mathematics 1 Cr 0 H/S+18 H/S 2 Czech

P - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - zimní (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0101/04 Aa/I English Language a/I 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0120/02 Aa/I-FEI English Language a/I for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0105/05 Ab/I English Language b/I 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0124/02 Ab/I-FEI English Language b/I for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
712-0121/02 Aa/II-FEI English Language a/II for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
712-0125/02 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0102/04 Aa/II English Language a/II 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0106/01 Ab/II English Language b/II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0103/04 Aa/III English Language a/III 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0122/02 Aa/III-FEI English Language a/III for FEI - elementary 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0107/05 Ab/III English Language b/III 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0126/02 Ab/III-FEI English Language b/III for FEI - intermediate 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
712-0123/02 Aa/IV-FEI English Language a/IV for FEI - elementary 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech
712-0127/02 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0104/02 Aa/IV English Language a/IV 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0108/01 Ab/IV English Language b/IV 2 CrEx 0 H/S+8 H/S 2 Czech

P - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - letní (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0121/02 Aa/II-FEI English Language a/II for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0125/02 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0123/02 Aa/IV-FEI English Language a/IV for FEI - elementary 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0127/02 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech

PV - Společenské vědy - ESVT, IT, IKT, ET (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 711-0479/21 ZP Fundamentals of Law Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0203/13 DVT History of Science and Technology Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0103/26 FIL Philosophy Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0303/26 Polit Political Science Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0501/25 PSYCH-1 Psychology I. Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0605/26 sociologie Sociology Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0204/15 SNH World and National History I. Cr 10 H/S+0 2 Czech

P - 1. ročník Bc. - ET, PEZ (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 452-0512/01 TOI Circuit Theory I 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 450-0503/03 ZPP3 Computers Basics 1 GC 0+12 H/S 4 Czech
PSP selection 457-0510/01 LA1 Linear Algebra 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 516-0411/01 ZF Principles of Physics 1 Cr 0 H/S+14 H/S 2 Czech
PSP selection 452-0447/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 5 H/S+0 H/S 1 Czech
PSP selection 453-0530/01 TD Technical Documentation 1 GC 8 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 452-0513/01 TOII Circuit Theory II 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 450-0501/03 EMBc Electrical Measurements 1 CrEx 0+18 H/S 6 Czech
PSP selection 451-0570/01 bc-EE Electrical Power Engineering 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 637-0079/05 ETM Electrotechnical Materials 1 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 457-0511/01 MA 1 Mathematical Analysis I 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 516-0412/03 FYI Physics I 1 CrEx 0+18 H/S 5 Czech

1. ročník
•Předmět Bezpečnost v elektrotechnice BC se uskuteční novou blokovou formou na začátku zimního semestru.
•Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk.
•Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky katedry tělesné výchovy na začátku semestru. Další volba je na studentovi. Katedra tělesné výchovy dále nabízí studentům všech ročníků možnost absolvování volitelného předmětu Tělesná výchova a účasti na jednotýdenních zimních a letních výcvikových kurzech. Bližší informace přímo na katedře tělesné výchovy a sportu.
•Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min. 16 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku, platí jen pro prezenční studium.
•Minimální počet kreditů nutný pro pokračování v bakalářském studijním programu po prvním ročníku studia je nejméně 40 kreditů k 31. srpnu.
•Předmět Základy matematiky si zapisují jen ti studenti, kteří u přijímacích zkoušek dosáhli 5 bodů a méně.

V - 1. ročník Bc. - ET, PEZ (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 457-0509/02 ZMA Principles of Mathematics 1 Cr 0 H/S+18 H/S 2 Czech

P - Elektroenergetika - ET (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 448-0501/02 ELB Electronics 2 CrEx 3 H/S+18 H/S 6 Czech
PSP selection 457-0512/01 MA2 Mathematical analysis II 2 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 451-0571/01 bc-VUEE Power Energy Generation and Utilization 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 455-0533/03 SaS Signals and Systems 2 CrEx 3 H/S+18 H/S 6 Czech
PSP selection 455-0536/01 KYB Cybernetics 2 CrEx 3 H/S+18 H/S 6 Czech
PSP selection 448-0518/01 ČMTB Digital and Microprocessor Technique Bc. 2 CrEx 3 H/S+18 H/S 6 Czech
PSP selection 448-0519/01 MS Mechatronics Systems 2 CrEx 3 H/S+18 H/S 6 Czech
PSP selection 451-0572/01 bc-BS I Bachelor Seminary I 3 Cr 0+14 H/S 8 Czech
PSP selection 451-0573/01 bc-BS II Bachelor Seminary II 3 Cr 0+12 H/S 8 Czech

2. ročník
• Pro postup do 3.ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1.ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
• Studenti si musí zapsat všechny povinné předměty i všechny předměty povinně volitelné pro daný obor.
3. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• Možnosti absolvování předmětu Bakalářský seminář I, II: a) zpracování tématu z katedry b) zpracování tématu z firmy c) formou praxe ve firmě ( u SZZ je studentem prezentována závěrečná zpráva o průběhu praxe).

PV - Elektroenergetika - ET (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 453-0506/02 ES Electrical Machines 2 CrEx 12 H/S+12 H/S 6 Czech
PSP selection 453-0502/03 EP Electrical Apparatus 2 CrEx 8 H/S+16 H/S 6 Czech
PSP selection 451-0558/01 bc-TVN High Voltage Technique 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 451-0557/01 bc-PREE Current Transfer and Power Distribution 3 CrEx 10 H/S+4 H/S 8 Czech
PSP selection 451-0550/01 bc-DEZ Diagnostics at Electric Equipments 3 CrEx 10 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 451-0552/01 bc-EL Power Stations 3 CrEx 10 H/S+4 H/S 8 Czech
PSP selection 451-0560/01 bc-VPEE Rational Computer Application in Electric Power Systems 3 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 453-0511/02 PREL Designing in Electrical Engineering 3 CrEx 6 H/S+7 H/S 4 Czech
PSP selection 451-0551/01 bc-EME Economics and Management in Electrical Power Engineering 3 CrEx 8 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 448-0504/01 EP Electrical Drives 3 CrEx 3 H/S+22 H/S 8 Czech
PSP selection 451-0515/01 bc-EST Electrical Light and Heat 3 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 451-0555/01 bc-PŘES Operation and Controlling of Electrification Systems 3 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech

V - Elektroenergetika - ET (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 639-0403/01 QM Quality Management 3 CrEx 14 H/S+0 4 Czech
PSP selection 639-0403/02 QM Quality Management 3 CrEx 14 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 450-0508/02 OE1 Trading with Electricity 1 3 Ex 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 450-0509/01 OE 2 Trading with Electricity 2 3 CrEx 0+10 H/S 3 Czech

P - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - zimní (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0101/04 Aa/I English Language a/I 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0120/02 Aa/I-FEI English Language a/I for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0105/05 Ab/I English Language b/I 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0124/02 Ab/I-FEI English Language b/I for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
712-0121/02 Aa/II-FEI English Language a/II for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
712-0125/02 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0102/04 Aa/II English Language a/II 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0106/01 Ab/II English Language b/II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0103/04 Aa/III English Language a/III 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0122/02 Aa/III-FEI English Language a/III for FEI - elementary 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0107/05 Ab/III English Language b/III 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0126/02 Ab/III-FEI English Language b/III for FEI - intermediate 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
712-0123/02 Aa/IV-FEI English Language a/IV for FEI - elementary 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech
712-0127/02 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0104/02 Aa/IV English Language a/IV 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0108/01 Ab/IV English Language b/IV 2 CrEx 0 H/S+8 H/S 2 Czech

P - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - letní (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0121/02 Aa/II-FEI English Language a/II for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0125/02 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0123/02 Aa/IV-FEI English Language a/IV for FEI - elementary 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0127/02 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech

PV - Společenské vědy - ESVT, IT, IKT, ET (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 711-0479/21 ZP Fundamentals of Law Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0203/13 DVT History of Science and Technology Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0103/26 FIL Philosophy Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0303/26 Polit Political Science Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0501/25 PSYCH-1 Psychology I. Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0605/26 sociologie Sociology Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0204/15 SNH World and National History I. Cr 10 H/S+0 2 Czech