Studijní plán – FEI / B2647 / 2612R025 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programB2647 - Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612R025 - Informatika a výpočetní technika
Typ studiabakalářskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - 1. ročník - IKT (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0549/01 ALG I Algoritmy I 1 KlZap 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 452-0447/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 457-0525/02 LAIT Lineární algebra pro IT 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 454-0530/01 ZEL Základy elektroniky 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0550/01 ZP Základy programování 1 KlZap 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0551/01 ALG II Algoritmy II 1 KlZap 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 454-0507/01 LO Logické obvody 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 457-0526/02 MAIT Matematická analýza pro IT 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 454-0532/02 ÚdKT Úvod do komunikačních technologií 1 KlZap 2+2 6 čeština

1. ročník
1. Předmět Bezpečnost v elektrotechnice BC se uskuteční novou blokovou formou na začátku zimního semestru.
2. Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk.
3. Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky katedry tělesné výchovy na začátku semestru. Další volba je na studentovi. Katedra tělesné výchovy dále nabízí studentům všech ročníků možnost absolvování volitelného předmětu Tělesná výchova a účasti na jednotýdenních zimních a letních výcvikových kurzech. Bližší informace přímo na katedře tělesné výchovy a sportu.
4. Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min.16 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku, platí jen pro prezenční studium.
5. Minimální počet kreditů nutný pro pokračování v bakalářském studijním programu po prvním ročníku studia je nejméně 40 kreditů k 31. srpnu.
6. Předmět 456-0522/02 Úvod do programování (JAVA) je zrušen. Studenti, kteří tento předmět opakují, si místo něj zapíší předmět 456-0549/01 Algoritmy I.
7. Předmět 456-0516/01 Úvod do informačních technologií je zrušen. Studenti, kteří tento předmět opakují, si místo něj zapíší předmět 456-0550/01 Základy programování.
8. Předmět 456-0521/01 Základy algoritmizace je zrušen. Studenti, kteří tento předmět opakují, si místo něj zapíší předmět 456-0551/01 Algoritmy II.

P - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - zimní (povinně volitelný)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0101/04 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0120/01 Aa/I-FEI Jazyk anglický a/I pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0105/01 Ab/I Jazyk anglický b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0124/01 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
712-0121/01 Aa/II-FEI Jazyk anglický a/II pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
712-0125/01 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0102/04 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0106/01 Ab/II Jazyk anglický b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0103/04 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0122/01 Aa/III-FEI Jazyk anglický a/III pro FEI - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0107/01 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0126/01 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
712-0123/01 Aa/IV-FEI Jazyk anglický a/IV pro FEI - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
712-0127/01 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0104/02 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština

P - Cizí jazyk pro IKT, ET,PEZ - letní (povinně volitelný)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0121/01 Aa/II-FEI Jazyk anglický a/II pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0125/01 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0123/01 Aa/IV-FEI Jazyk anglický a/IV pro FEI - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0127/01 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština

PV - Společenské vědy - ESVT, IT, IKT, ET (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0203/13 DVT Dějiny vědy a techniky Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0103/26 FIL Filozofie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0303/26 Polit Politologie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0501/25 PSYCH-1 Psychologie I. Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0605/26 sociologie Sociologie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0204/15 SNH Světová a národní historie I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0479/21 ZP Základy práva Za 0+2 2 čeština

P - 1. ročník - IKT (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0549/01 ALG I Algoritmy I 1 KlZap 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 452-0447/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 457-0525/02 LAIT Lineární algebra pro IT 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 454-0530/01 ZEL Základy elektroniky 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0550/01 ZP Základy programování 1 KlZap 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0551/01 ALG II Algoritmy II 1 KlZap 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 454-0507/01 LO Logické obvody 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 457-0526/02 MAIT Matematická analýza pro IT 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 454-0532/02 ÚdKT Úvod do komunikačních technologií 1 KlZap 2+2 6 čeština

1. ročník
1. Předmět Bezpečnost v elektrotechnice BC se uskuteční novou blokovou formou na začátku zimního semestru.
2. Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk.
3. Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky katedry tělesné výchovy na začátku semestru. Další volba je na studentovi. Katedra tělesné výchovy dále nabízí studentům všech ročníků možnost absolvování volitelného předmětu Tělesná výchova a účasti na jednotýdenních zimních a letních výcvikových kurzech. Bližší informace přímo na katedře tělesné výchovy a sportu.
4. Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min.16 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku, platí jen pro prezenční studium.
5. Minimální počet kreditů nutný pro pokračování v bakalářském studijním programu po prvním ročníku studia je nejméně 40 kreditů k 31. srpnu.
6. Předmět 456-0522/02 Úvod do programování (JAVA) je zrušen. Studenti, kteří tento předmět opakují, si místo něj zapíší předmět 456-0549/01 Algoritmy I.
7. Předmět 456-0516/01 Úvod do informačních technologií je zrušen. Studenti, kteří tento předmět opakují, si místo něj zapíší předmět 456-0550/01 Základy programování.
8. Předmět 456-0521/01 Základy algoritmizace je zrušen. Studenti, kteří tento předmět opakují, si místo něj zapíší předmět 456-0551/01 Algoritmy II.

P - Informatika a výp. technika IKT (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0512/01 ARP Architektury počítačů 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 457-0519/01 DIM Diskrétní matematika 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 454-0510/01 TS Telekomunikační sítě 2 ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0511/01 UTI Úvod do teoretické informatiky 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0544/01 BP I Bakalářský projekt I 3 Za 0+1 4 čeština
Výběr v OSP 456-0514/01 POS Počítačové sítě 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 456-0545/01 BP II Bakalářský projekt II 3 Za 0+3 12 čeština

2. ročník
1.Studenti si musí zapsat všechny povinné předměty i všechny předměty povinně volitelné pro daný obor.
2.Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
3.Povinný předmět 456-0524/01 Programovací techniky je zrušen.
4.Studenti si zapisují dva nové povinně volitelné předměty: 456/0552/01 Programovací jazyky I a 456-0553/01 Programovací jazyky II.
3. ročník
1.Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
2.Součástí státní závěrečné zkoušky je:
a) Obhajoba bakalářské práce.
b) Zkouška z povinného předmětu SZZ Informační technologie, při jehož hodnocení se bere v úvahu:
- průměr hlavních předmětů programu (povinné předměty),
- průměr hlavních předmětů oboru (povinně volitelné předměty),
- otázka z vyhlášených tématických okruhů.
3.Možnosti absolvování předmětu Bakalářský projekt I a II mají studenti tyto:
a) Zpracování tématu zadaného katedrou.
b) Zpracování tématu zadaného firmou.
c) Formou praxe ve firmě ( u SZZ je studentem prezentována závěrečná zpráva o průběhu praxe).
4.K SZZ se student může přihlásit má-li splněné všechny povinné a povinně volitelné předměty a získal-li 180 kreditů za celé bakalářské studium.
•Pro studenty kombinované formy studia jsou další informace k organizaci studia dostupné na stránkách www.cs.vsb.cz v sekci Studium.

PV - Informatika a výp. technika IKT (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0552/01 PJ I Programovací jazyky I 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0517/02 SWI Úvod do softwarového inženýrství 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 456-0553/01 PJ II Programovací jazyky II 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0526/02 TZD Teorie zpracování dat 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0527/02 DAIS Databázové a informační systémy 3 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 456-0528/02 TIS Tvorba informačních systémů 3 ZaZk 2+2 6 čeština

V - Nabídka volitelných předmětů- IKT bc. (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0306/01 Nb/II Jazyk německý b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0307/01 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 456-0552/01 PJ I Programovací jazyky I 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0548/01 SPJA Skriptovací programovací jazyky a jejich aplikace 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0517/02 SWI Úvod do softwarového inženýrství 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 450-0518/01 VI1 Virtuální instrumentace I BC 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 712-0308/01 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 456-0513/01 OSY Operační systémy 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0525/01 PJP Programovací jazyky a překladače 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0553/01 PJ II Programovací jazyky II 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0513/01 PLP Programovatelné logické prvky 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0526/02 TZD Teorie zpracování dat 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0539/01 TAMZ I Tvorba aplikací pro mobilní zařízení I 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0518/02 URO Uživatelská rozhraní 2 KlZap 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0519/01 VI2 Virtuální instrumentace II BC 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0535/01 ZS Zpracování signálů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0527/02 DAIS Databázové a informační systémy 3 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 516-0413/01 FYII Fyzika II 3 ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 456-0554/01 JAT Java technologie 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0520/01 NMS Metodika návrhu informačních měřících systémů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0520/01 MT I Mikropočítačová technika I 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0547/02 MGA Modelování v grafických aplikacích 3 KlZap 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0508/01 PAN Prostředí automatizovaného návrhu 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0519/01 PM Přenosová média 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0527/01 PrS Přístupové sítě 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0311/01 RS Rádiové sítě 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0540/01 SPR Seminář z programování 3 KlZap 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0541/01 SWS Správa Windows systémů 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0543/01 TAMZ II Tvorba aplikací pro mobilní zařízení II 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0542/01 VIA Vývoj internetových aplikací 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0529/02 ZPG Základy počítačové grafiky 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0546/01 AT .NET Architektura technologie .NET 3 KlZap 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0058/04 GIT Geoinformační technologie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0531/01 ISY Inteligentní systémy 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0556/01 KTP Kompetence pro trh práce 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 454-0512/01 KEZ Konstrukce elektronických zařízení 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0502/01 MIKT Měření v informačních a komunikačních technologiích 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0521/01 MT II Mikropočítačová technika II 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 454-0531/01 OPTE Optoelektronika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0515/01 PDS Paralelní a distribuované systémy 3 KlZap 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 454-0516/01 PvPS Práce v počítačových sítích 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0555/01 SD Správa databází 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština

Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen studentům:
1.kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem a současně se přihlásí do výběrového řízení na tento pobyt (mobility.fei@vsb.cz).
2.Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity katedry jazyků.
3.Studentům bakalářského studia, kteří mají vykonanou zkoušku z cizího jazyka (standardně po absolvování čtyř semestrů výuky cizího jazyka), podle kapacity katedry jazyků
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt. Následují studenti navazujícího magisterské studia.
Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků s Mgr. Evou Adámkovou.

P - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - zimní (povinně volitelný)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0101/04 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0120/01 Aa/I-FEI Jazyk anglický a/I pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0105/01 Ab/I Jazyk anglický b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0124/01 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
712-0121/01 Aa/II-FEI Jazyk anglický a/II pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
712-0125/01 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0102/04 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0106/01 Ab/II Jazyk anglický b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0103/04 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0122/01 Aa/III-FEI Jazyk anglický a/III pro FEI - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0107/01 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0126/01 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
712-0123/01 Aa/IV-FEI Jazyk anglický a/IV pro FEI - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
712-0127/01 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0104/02 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština

P - Cizí jazyk pro IKT, ET,PEZ - letní (povinně volitelný)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0121/01 Aa/II-FEI Jazyk anglický a/II pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0125/01 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0123/01 Aa/IV-FEI Jazyk anglický a/IV pro FEI - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0127/01 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština

PV - Společenské vědy - ESVT, IT, IKT, ET (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0203/13 DVT Dějiny vědy a techniky Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0103/26 FIL Filozofie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0303/26 Polit Politologie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0501/25 PSYCH-1 Psychologie I. Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0605/26 sociologie Sociologie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0204/15 SNH Světová a národní historie I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0479/21 ZP Základy práva Za 0+2 2 čeština