Study plan – FEI / P2645 / 2612V045 / - / D / K / Ostrava / cs

Academic year2009/2010Study programmeP2645 – Electrical Engineering, Communication and Computer systems
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study2612V045 – Technical Cybernetics
Type of studyDoctoralSpecialization
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
P - Technická kybernetika (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 457-0901/01 VSMI Applied Mathematics I (Matrix analysis). CrEx 2 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 455-0904/01 OTS Common Theory of Signals and Systems CrEx 2 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 402-0906/01 DP Dissertation CrEx 0 H/S+0 H/S 30 Czech
PSP selection PSP selection 402-0901/01 DS I. Dissertation Seminary I. CrEx 0 H/S+0 H/S 15 Czech
PSP selection PSP selection 402-0902/01 DS II. Dissertation Seminary II. CrEx 0 H/S+0 H/S 15 Czech
PSP selection PSP selection 402-0903/01 DS III. Dissertation Seminary III. CrEx 0 H/S+0 H/S 20 Czech
PSP selection PSP selection 402-0904/01 DS IV. Dissertation Seminary IV. CrEx 0 H/S+0 H/S 20 Czech
PSP selection PSP selection 455-0906/01 MTŘ Modern Control Theory CrEx 2 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 402-0905/01 SDZ State Doctoral Examination CrEx 0 H/S+0 H/S 20 Czech

Povinný výběr jednoho předmětu z nabídky povinných předmětů.
Výběr alespoň 2 předmětů z nabídky povinně volitelných předmětů.

PV - Technická kybernetika (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 456-0910/01 UI Artificial Intelligence CrEx 2 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 455-0908/01 ŘISUI Artificial Intelligence Information and Control Systems CrEx 2 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 457-0906/01 SMIP Basic Methods of Statistical Data Analysis in Practice CrEx 2 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 455-0905/01 EMC EMC in Electronic Measurement Instrumentation CrEx 2 H/S+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 455-0913/01 FS Fuzzy Systems CrEx 2 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 457-0905/01 ITSA Integral Transforms and Spectral Analysis CrEx 2 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 450-0901/01 AMGP Measurement Automation - Graphical Programming CrEx 2 H/S+1 H/S 0 Czech
PSP selection PSP selection 450-0902/01 AMPJ Measurement Automation -Programming Languages CrEx 2 H/S+1 H/S 0 Czech
PSP selection PSP selection 455-0902/01 MES Microelectronics Sensors CrEx 2 H/S+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 456-0914/01 MS Modeling and Simulations CrEx 2 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 455-0907/01 MPDSŘ Modern Distributed Control Sytems CrEx 2 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 456-0911/01 NS Neural Networks CrEx 2 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 456-0933/01 ZSBM New Signal Processing Algorithms for Biomedicine Applications CrEx 2 H/S+0 H/S 10 Czech
PSP selection PSP selection 455-0924/01 NTMLTP New Trends and Methods in Medical Therapeutic Instrumentation CrEx 2+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 455-0903/01 OSDRS Optimal Control and Stochastic Control Systems CrEx 2 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 456-0909/01 PS Petri Nets CrEx 2 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 455-0914/01 SRČ Real-Time Systems CrEx 2 H/S+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 457-0934/01 SEZ Reliability of Electronic Devices CrEx 2 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 455-0911/01 NRTS RT Systems Design CrEx 2 H/S+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 455-0923/01 SMES Special Microelectronic Sensors CrEx 2 H/S+0 0 Czech
448-0908/01 SPD Signal Processors and Applications CrEx 2+0 0 Czech

Povinný výběr jednoho předmětu z nabídky povinných předmětů.
Výběr alespoň 2 předmětů z nabídky povinně volitelných předmětů.

PV - Cizí jazyk (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 712-0191/01 A-Dr. English Language Dr. CrEx 0 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 712-0991/01 F-Dr. French Language Dr. CrEx 0 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 712-0391/01 N-Dr. German Language Dr. CrEx 0 H/S+0 H/S 10 Czech
PSP selection PSP selection 712-0591/01 R-Dr. Russian Language Dr. CrEx 0 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 712-0791/01 Š-Dr. Spanish Language Dr. CrEx 0 H/S+0 H/S 10 Czech

PV - Techn. kybernetika - aplik. matematika (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 457-0928/01 VSIDT Applets of Integral and Discrete Transforms CrEx 2 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 714-0925/01 PDR Classical Methods of Solution of Partial Differential Equations CrEx 20 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 457-0925/01 TGI Graph Theory I CrEx 2 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 457-0913/01 MTSAR Mathematical Methods and Tools for Reliability and Risk Analysis CrEx 2 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 457-0920/01 MMMKP Mathematical Modelling and FEM CrEx 2 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 457-0909/01 MSNP Mathematical Statistics and Random Process CrEx 2 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 457-0907/01 MTS Mathematical Theory of Reliability CrEx 2 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 457-0918/01 MXA Matrix Analysis CrEx 2 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 457-0904/01 MO Methods of Optimalizations CrEx 2 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 714-0924/01 VeTeA Vector and Tensor Analysis CrEx 0 H/S+0 10 Czech

Povinný výběr dvou předmětů z nabídky předmětů.