Studijní plán – FS / N2301 / 2301T013 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programN2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301T013 – Robotika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0505/02 CAD3 CAD III 1 KlZap 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 714-0369/01 MIV Matematika IV 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 354-0501/02 MECHT Mechatronika 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 354-0502/02 MKM Metodika konstruování v oboru 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 352-0519/01 PS Procesní systémy 1 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 352-0516/01 TAŘ Teorie automatického řízení 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0133/03 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 712-0136/01 A d/I Jazyk anglický d/I 1 KlZap 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0336/01 N d/I Jazyk německý d/I 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 352-0544/01 PP Programovací prostředky 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 352-0541/01 PApI Programování aplikací pro Internet II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0050/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 354-0551/01 VB I Visual Basic I 1 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0523/02 CAD I CAD I 1 KlZap 2+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0518/01 PEKO Personální kompetence 1 KlZap 1+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0504/02 PPRTP Projektování a provoz RTP 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 354-0507/02 PŘS Průmyslové řídicí systémy 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 354-0503/02 RaM Roboty a manipulátory 1 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 354-0506/01 SP I Semestrální projekt I 1 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 338-0523/01 TMech Tekutinové mechanizmy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0557/02 ZAO Zpracování a analýza obrazu 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0523/02 CAD I CAD I 1 KlZap 2+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0518/01 PEKO Personální kompetence 1 KlZap 1+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0135/02 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 ZaZk 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 714-0333/01 RzMIV Repetitorium z Matematiky IV 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0051/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0317/01 FYZ Fyzika 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 354-0511/01 LB II Laboratorní cvičení v oboru II 2 KlZap 0+4 3 čeština
Výběr v OSP 345-0517/03 PE Podniková ekonomika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0509/01 ŘSSR Řídicí systémy servisních robotů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 354-0510/01 SP II Semestrální projekt II 2 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 354-0508/01 SRS Servisní roboty a systémy 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0519/01 CADIV CAD IV 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 352-0503/02 IS Identifikace systémů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0536/01 Pneumatické mechanizmy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0518/01 SIMEC Simulace a modelování v mechatronice 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0500/02 CADII CAD II 2 KlZap 2+2 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0560/01 DP Diplomový projekt 2 KlZap 0+6 20 čeština
Výběr v OSP 354-0512/02 PoRo Pohony robotů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 2+1 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0520/01 BIOR Biorobotika 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0521/01 RNT Robotizace nestrojírenských technologií 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0522/01 VPZPR Výroba, provoz a zkoušení PR 2 KlZap 2+2 4 čeština