Studijní plán – FS / N2301 / 2301T013 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programN2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301T013 – Robotika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Robotika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0505/02 CAD3 CAD III 1 KlZap 12 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0369/02 MIV Matematika IV 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 354-0501/02 MECHT Mechatronika 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 354-0502/02 MKM Metodika konstruování v oboru 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 352-0519/01 PS Procesní systémy 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0516/01 TAŘ Teorie automatického řízení 1 ZaZk 14 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 354-0504/02 PPRTP Projektování a provoz RTP 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 354-0507/02 PŘS Průmyslové řídicí systémy 1 ZaZk 12 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 354-0503/02 RaM Roboty a manipulátory 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 354-0506/01 SP I Semestrální projekt I 1 KlZap 0+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 338-0523/01 TMech Tekutinové mechanizmy 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 354-0557/02 ZAO Zpracování a analýza obrazu 1 ZaZk 12+4 5 čeština
Výběr v OSP 516-0317/01 FYZ Fyzika 2 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 354-0511/01 LB II Laboratorní cvičení v oboru II 2 KlZap 0+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 345-0517/04 PE Podniková ekonomika 2 ZaZk 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 354-0509/01 ŘSSR Řídicí systémy servisních robotů 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 354-0510/01 SP II Semestrální projekt II 2 KlZap 0+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 354-0508/01 SRS Servisní roboty a systémy 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 354-0522/02 VPZPR Výroba, provoz a zkoušení PR 2 KlZap 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 354-0560/01 DP Diplomový projekt 2 KlZap 0+6 h/s 20 čeština
Výběr v OSP 354-0512/02 PoRo Pohony robotů 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština

V každém semestru si student volí jeden z povinně volitelných předmětů.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Roboty a manipulátory
Mechatronika
Povinně volitelné předměty:*) Projektování a provoz RTP
Průmyslové řídicí systémy
Servisní roboty a systémy
Řídicí systémy servisních robotů
Pohony robotů
Biorobotika
Robotizace nestrojírenských technologií

*) Student si volí jeden předmět.

PV - Robotika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0519/01 CADIV CAD IV 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0503/01 IS Identifikace systémů 2 KlZap 10 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 338-0536/01 Pneumatické mechanizmy 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 354-0518/01 SIMEC Simulace a modelování v mechatronice 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 354-0520/01 BIOR Biorobotika 2 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 354-0521/01 RNT Robotizace nestrojírenských technologií 2 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 354-0522/01 VPZPR Výroba, provoz a zkoušení PR 2 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština

V každém semestru si student volí jeden z povinně volitelných předmětů.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Roboty a manipulátory
Mechatronika
Povinně volitelné předměty:*) Projektování a provoz RTP
Průmyslové řídicí systémy
Servisní roboty a systémy
Řídicí systémy servisních robotů
Pohony robotů
Biorobotika
Robotizace nestrojírenských technologií

*) Student si volí jeden předmět.

V - Volitelné předměty (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0544/01 PP Programovací prostředky 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 352-0541/01 PApI Programování aplikací pro Internet II 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0333/02 RzMIV Repetitorium z Matematiky IV 1 Za 0+2 0 čeština