Study plan – FS / N2301 / 2301T013 / - / N / K / Ostrava / cs

Academic year2009/2010Study programmeN2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2301T013 – Robotics
Type of studyFollow-up MasterSpecialization
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Robotika (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0516/01 TAŘ Automatic Control Theory 1 CrEx 14 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0505/02 CAD3 CAD III 1 GC 12 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0502/02 MKM Design Methodology in Mechatronics 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 714-0369/02 MIV Mathematics IV 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0501/02 MECHT Mechatronics 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 352-0519/01 PS Process Systems 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 338-0523/01 TMech Fluid Mechanisms 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 354-0557/02 ZAO Image Processing and Analyzing 1 CrEx 12+4 5 Czech
PSP selection 354-0507/02 PŘS Industrial Control Systems 1 CrEx 12 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 354-0504/02 PPRTP Projection and Operation of Robot Work Cells 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0503/02 RaM Robots and Manipulators 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 354-0506/01 SP I Term Project I. 1 GC 0+10 H/S 4 Czech
PSP selection 354-0509/01 ŘSSR Control Systems of Service Robots 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 345-0517/04 PE Economics of Enterprise 2 CrEx 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 354-0511/01 LB II Laboratory practise II 2 GC 0+12 H/S 3 Czech
PSP selection 516-0317/01 FYZ Physics 2 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0522/02 VPZPR Production, Running and Testing of Industrial Robots 2 GC 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0508/01 SRS Service Robots and Systems 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0510/01 SP II Term Project II 2 GC 0+10 H/S 4 Czech
PSP selection 354-0560/01 DP Diploma Project 2 GC 0+6 H/S 20 Czech
PSP selection 354-0512/02 PoRo Drives of Robots 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 711-0505/03 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 8 H/S+0 2 Czech

V každém semestru si student volí jeden z povinně volitelných předmětů.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Roboty a manipulátory
Mechatronika
Povinně volitelné předměty:*) Projektování a provoz RTP
Průmyslové řídicí systémy
Servisní roboty a systémy
Řídicí systémy servisních robotů
Pohony robotů
Biorobotika
Robotizace nestrojírenských technologií

*) Student si volí jeden předmět.

PV - Robotika (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 354-0519/01 CADIV CAD IV 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 338-0536/01 Pneumatic Mechanisms 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 354-0518/01 SIMEC Simulation and Modeling in Mechatronics 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0503/01 IS System Identification 2 GC 10 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 354-0520/01 BIOR Biorobotics 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 354-0522/01 VPZPR Production, Running and Testing of Industrial Robots 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 354-0521/01 RNT Robotization of non Engineering Technology 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech

V každém semestru si student volí jeden z povinně volitelných předmětů.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Roboty a manipulátory
Mechatronika
Povinně volitelné předměty:*) Projektování a provoz RTP
Průmyslové řídicí systémy
Servisní roboty a systémy
Řídicí systémy servisních robotů
Pohony robotů
Biorobotika
Robotizace nestrojírenských technologií

*) Student si volí jeden předmět.

V - Volitelné předměty (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0541/01 PApI Internet Application Programming II 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 352-0544/01 PP Programming Tools 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 714-0333/02 RzMIV Compendium of Mathematics IV 1 Cr 0+2 0 Czech