Studijní plán – FS / N2301 / 3901T003 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programN2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor3901T003 – Aplikovaná mechanika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 337-0501/01 APDYN Aplikovaná dynamika 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 347-0501/01 ČSIII Části a mechanismy strojů III 1 KlZap 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 714-0369/01 MIV Matematika IV 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 339-0502/01 MKP MKP a MHP 1 ZaZk 2+4 5 čeština
Výběr v OSP 352-0519/01 PS Procesní systémy 1 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 339-0501/01 TP Teorie pružnosti 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 340-0512/01 PPKP2 Počítačová podpora konstrukčních prací II 1 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 339-0506/01 STAB Stabilita pružných soustav 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 352-0516/01 TAŘ Teorie automatického řízení 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0133/03 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 712-0136/01 A d/I Jazyk anglický d/I 1 KlZap 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0336/01 N d/I Jazyk německý d/I 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 352-0544/01 PP Programovací prostředky 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 352-0541/01 PApI Programování aplikací pro Internet II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0050/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0523/02 CAD I CAD I 1 KlZap 2+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0518/01 PEKO Personální kompetence 1 KlZap 1+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 337-0503/01 MECHK Mechanika konstrukcí 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 337-0502/01 MEST Mechanika soustav těles 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 337-0504/01 MKPII MKP II 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 457-0005/01 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 337-0505/01 VYMKP Výpočty v mechanice s použitím MKP 1 KlZap 0+4 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0526/01 DynTS Dynamika tekutinových systémů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 337-0507/01 EMA Experimentální modální analýza 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 352-0521/01 IS Informační systémy 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0525/01 MKO Metoda konečných objemů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0523/02 CAD I CAD I 1 KlZap 2+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0518/01 PEKO Personální kompetence 1 KlZap 1+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0135/02 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 ZaZk 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 714-0333/01 RzMIV Repetitorium z Matematiky IV 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0051/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 339-0504/01 ExM Experimentální metody v mechanice 2 KlZap 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 337-0517/01 OPTMS Optimalizace mechanických soustav 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 339-0507/01 TPL Teorie plasticity 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 636-0049/01 VOLBA Volba materiálu 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 339-0503/01 ZLM Základy lomové mechaniky 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0563/01 STE Sdílení tepla 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0527/01 Turbu Turbulence 2 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 339-0515/01 VUzPaP Vybrané úlohy z pružnosti a plasticity 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0500/02 CADII CAD II 2 KlZap 2+2 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 339-0508/01 Creep Creep a teplotní namáhání 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 337-0516/01 DPPR Diplomový projekt 2 KlZap 0+6 20 čeština
Výběr v OSP 339-0517/01 DP Diplomový projekt 2 KlZap 0+8 20 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 2+1 2 čeština