Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T035 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T035 – Geotechnika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - 1r + 2r N Geotechnika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0485/03 GHD Geohydrodynamika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0220/01 MPK Mechanika podzemních konstrukcí 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0221/01 MeKP Metoda konečných prvků 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0224/01 MoGe Modelování v geotechnice 1 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 224-0222/01 RPD&J Ražení podzemních děl a jam 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0223/01 TO Technické odstřely a jejich účinky 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0794/01 VPD Větrání podzemních děl 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0003/08 BK (Mgr.) Betonové konstrukce (Mgr.) 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0226/01 GS Geotechnické stavby 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0945/03 KDK Kovové a dřevěné konstrukce 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0225/01 PS Podzemní stavitelství 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 224-0227/01 S&GL Silniční a geotechnická laboratoř 1 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 224-0228/01 SDGS Statika a dynamika geotechnických staveb 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 224-0235/01 DiplP Diplomový projekt 2 Za 0+14 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 225-0086/06 ORS Organizace a řízení staveb 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0201/01 EIA Posuzování vlivu staveb na ŽP 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0311/01 stavpr Stavební právo a právo EU 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0202/01 ZŘJS Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 2 ZaZk 2+2 5 čeština

V - 1r + 2r N (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština