Studijní plán – FEI / B2645 / 2608R004 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programB2645 – Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2608R004 – Komerční elektrotechnika
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Komerční elektrotechnika - ESVT (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0523/01 KsV Komunikace s veřejností 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 454-0507/01 LO Logické obvody 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 634-0401/02 M Management 2 ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 457-0516/03 STA1 Statistika I 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 345-0324/03 ZE Základy ekonomiky 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0312/03 Základy účetnictví 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 453-0502/03 EP Elektrické přístroje 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 453-0514/01 ES-KE Elektrické stroje KE 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 454-0529/01 EL Elektronika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-0403/01 QM Management jakosti 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-0403/02 QM Management jakosti 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 116-0301/02 OC Obchodní činnosti 2 ZaZk 2+0 6 čeština
Výběr v OSP 451-0515/01 bc-EST Elektrické světlo a teplo 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0406/02 ObP Obchodní právo 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 448-0512/01 VEKE Výkonová elektronika KE 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 455-0532/01 Aut Automatizace 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 453-0526/01 BS-KE Bakalářský seminář - KE 3 ZaZk 0+3 16 čeština
Výběr v OSP 453-0526/02 BS-KE Bakalářský seminář - KE 3 Za 0+16 16 čeština
Výběr v OSP 448-0511/01 EPKE Elektrické pohony KE 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 634-0413/03 MO Marketing a obchod 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0609/01 ZSCH Základy společenského chování - etiketa 3 Za 0+2 2 čeština

2. ročník
1. Pro postup do 3.ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1.ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2.ročníku.
2. ROČNÍK JE VYPSÁN POUZE PRO STUDENTY, KTEŘÍ JEJ OPAKUJÍ!
3. ročník
1. Skupiny předmětů pro státnice: 1 skupina: - Elektrické pohony a výkonová elektronika, - Elektrické stroje a přístroje, - Automatizace 2 skupina - Managment jakosti, - Ekonomika a řízení, - Obchodní právo Z těchto dvou skupin předmětů volí student vždy jeden předmět z dané skupiny. Tedy státní závěrečná zkouška je ze dvou předmětů.
2. Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.

PV - Komerční elektrotechnika - ESVT (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-0079/01 ETM Elektrotechnické materiály 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 455-0531/01 MEM Měření na elektrotechnických materiálech 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 453-0527/01 OP Odborná praxe 3 Za 0+6 6 čeština

V - Komerční elektrotechnika - ESVT (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0803/02 EM Ekonometrie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 452-0460/01 ZEP Základní elektrotechnické předpisy 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 345-0330/03 EaŘ Ekonomika a řízení 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 450-0508/02 OE1 Obchodník s elektřinou 1 3 Zk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 453-0528/02 SP Semestrální práce 3 Za 0+6 6 čeština
Výběr v OSP 455-0528/01 EMP Elektronická měření a přístroje 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 450-0509/01 OE 2 Obchodník s elektřinou 2 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 453-0511/01 PREL Projektování v elektrotechnice 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0602/02 SM Sociologie managementu 3 Za 0+2 2 čeština