Studijní plán – FEI / B2645 / 2612R018 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programB2645 – Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612R018 – Elektronika a sdělovací technika
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Elektronika a sdělovací technika - ESVT (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 454-0505/01 E I Elektronika I 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 454-0507/01 LO Logické obvody 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 454-0506/01 PS Přenosové soustavy 2 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0533/02 SaS Signály a soustavy 2 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0509/01 E II Elektronika II 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 454-0511/02 MT Mikropočítačová technika 2 ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 457-0516/02 STA1 Statistika I 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 454-0510/01 TS Telekomunikační sítě 2 ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 639-0403/01 QM Management jakosti 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-0403/02 QM Management jakosti 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0516/01 PvPS Práce v počítačových sítích 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 454-0515/02 PD Přenos dat 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 454-0525/02 ZČS Zpracování číslicových signálů 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 454-0526/02 BS Bakalářský seminář 3 Za 0+3 16 čeština

2. ročník
Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
2. ROČNÍK JE VYPSÁN POUZE PRO STUDENTY, KTEŘÍ JEJ OPAKUJÍ!
3.ročník
Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
Plánovaná exkurze v předmětu TEZ: PBT Rožnov p. R., Siemens VDO Frenštát p. R., Marpos Ostrava.
Plánovaná exkurze v předmětu FP1: ON Semiconductor Rožnov p. R.
Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou. Její součástí je obhajoba bakalářské práce a ústní zkouška z předmětů:
Elektronika
Sdělovací technika

PV - Elektronika a sdělovací technika - ESVT (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 454-0508/01 PAN Prostředí automatizovaného návrhu 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0518/01 VI1 Virtuální instrumentace I BC 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 454-0512/01 KEZ Konstrukce elektronických zařízení 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0513/01 PLP Programovatelné logické prvky 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0519/01 VI2 Virtuální instrumentace II BC 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0520/01 NMS Metodika návrhu informačních měřících systémů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0519/02 PM Přenosová média 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 454-0517/02 TEZ Technologie elektronických zařízení 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 619-0025/02 fche Vybrané kapitoly z fyzikální chemie pro elektroinženýry 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 454-0518/02 VMA Vývoj mikroprocesorových aplikací 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 454-0522/02 EO I Elektronické obvody I 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 454-0523/01 FP I Fyzika polovodičů I 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0524/02 MivT Mikroelektronika v telekomunikacích 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 516-0414/01 OPT Optika 3 ZaZk 2+2 4 čeština