Studijní plán – FEI / B2645 / 2612R018 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programB2645 – Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612R018 – Elektronika a sdělovací technika
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 454-0505/01 E I Elektronika I 2 ZaZk 3 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 454-0507/01 LO Logické obvody 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 454-0506/01 PS Přenosové soustavy 2 ZaZk 3 h/s+2 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 455-0533/02 SaS Signály a soustavy 2 ZaZk 3 h/s+2 h/s 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 454-0508/01 PAN Prostředí automatizovaného návrhu 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-0518/01 VI1 Virtuální instrumentace I BC 2 ZaZk 0 h/s+12 h/s 6 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 454-0509/01 E II Elektronika II 2 ZaZk 3 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 454-0511/02 MT Mikropočítačová technika 2 ZaZk 4 h/s+2 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 457-0516/02 STA1 Statistika I 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 454-0510/01 TS Telekomunikační sítě 2 ZaZk 6 h/s+4 h/s 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 454-0512/01 KEZ Konstrukce elektronických zařízení 2 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 454-0513/01 PLP Programovatelné logické prvky 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-0519/01 VI2 Virtuální instrumentace II BC 2 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0403/01 QM Management jakosti 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 639-0403/02 QM Management jakosti 3 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 454-0516/01 PvPS Práce v počítačových sítích 3 ZaZk 2 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 454-0515/02 PD Přenos dat 3 ZaZk 2 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 454-0525/02 ZČS Zpracování číslicových signálů 3 ZaZk 8 h/s+6 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-0520/01 NMS Metodika návrhu informačních měřících systémů 3 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 454-0519/02 PM Přenosová média 3 ZaZk 4 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 454-0517/02 TEZ Technologie elektronických zařízení 3 ZaZk 2 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 619-0025/02 fche Vybrané kapitoly z fyzikální chemie pro elektroinženýry 3 ZaZk 3 h/s+2 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 454-0518/02 VMA Vývoj mikroprocesorových aplikací 3 ZaZk 2 h/s+2 h/s 6 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 454-0526/02 BS Bakalářský seminář 3 Za 0+8 h/s 16 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 454-0522/02 EO I Elektronické obvody I 3 ZaZk 2 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 454-0523/01 FP I Fyzika polovodičů I 3 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 454-0524/02 MivT Mikroelektronika v telekomunikacích 3 ZaZk 2 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 516-0414/01 OPT Optika 3 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština