Study plan – FEI / B2645 / 2612R018 / - / B / K / Ostrava / cs

Academic year2009/2010Study programmeB2645 - Electrical Engineering, Communication and Computer Systems
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study2612R018 - Electronics and Communication Technology
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Elektronika a sdělovací technika - ESVT (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 454-0505/01 E I Electronics I 2 CrEx 3 H/S+2 H/S 6 Czech
PSP selection 454-0507/01 LO Logical Circuits 2 CrEx 2 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 455-0533/02 SaS Signals and Systems 2 CrEx 3 H/S+2 H/S 8 Czech
PSP selection 454-0506/01 PS Transmission Systems 2 CrEx 3 H/S+2 H/S 8 Czech
PSP selection 454-0509/01 E II Electronics II 2 CrEx 3 H/S+2 H/S 6 Czech
PSP selection 454-0511/02 MT Microcomputer Technique 2 CrEx 4 H/S+2 H/S 8 Czech
PSP selection 457-0516/02 STA1 Statistics I 2 CrEx 10 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 454-0510/01 TS Telecommunication Networks 2 CrEx 6 H/S+4 H/S 8 Czech
PSP selection 454-0515/02 PD Data Transmission 3 CrEx 2 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 454-0525/02 ZČS Digital Signal Processing 3 CrEx 8 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 639-0403/01 QM Quality Management 3 CrEx 14 H/S+0 4 Czech
PSP selection 639-0403/02 QM Quality Management 3 CrEx 14 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 454-0516/01 PvPS Working in the Computer Networks 3 CrEx 2 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 454-0526/02 BS Bachelor Colloquium 3 Cr 0+8 H/S 16 Czech

2. ročník
Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
2. ROČNÍK JE VYPSÁN POUZE PRO STUDENTY, KTEŘÍ JEJ OPAKUJÍ!
3.ročník
Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
Plánovaná exkurze v předmětu TEZ: PBT Rožnov p. R., Siemens VDO Frenštát p. R., Marpos Ostrava.
Plánovaná exkurze v předmětu FP1: ON Semiconductor Rožnov p. R.
Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou. Její součástí je obhajoba bakalářské práce a ústní zkouška z předmětů:
Elektronika
Sdělovací technika

PV - Elektronika a sdělovací technika - ESVT (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 454-0508/01 PAN Automated Design Environment 2 CrEx 2 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 450-0518/01 VI1 Virtual Instrumentation I. BC 2 CrEx 0 H/S+12 H/S 6 Czech
PSP selection 454-0512/01 KEZ Electronic Devices Design 2 CrEx 2 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 454-0513/01 PLP Programmable Logical Devices 2 CrEx 2 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 450-0519/01 VI2 Virtual Instrumentation II. 2 CrEx 0 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 450-0520/01 NMS Design Methodology of Measurements Systems 3 CrEx 0 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 454-0517/02 TEZ Electronic Equipment Technology 3 CrEx 2 H/S+2 H/S 6 Czech
PSP selection 454-0518/02 VMA Microprocessor Application Development 3 CrEx 2 H/S+2 H/S 6 Czech
PSP selection 619-0025/02 fche Special Topics in Physical Chemistry for Electrical Engineers 3 CrEx 3 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 454-0519/02 PM Transmission Mediums 3 CrEx 4 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 454-0522/02 EO I Electronic Circuits I 3 CrEx 2 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 454-0524/02 MivT Microelectronics in the Telecommunications 3 CrEx 2 H/S+2 H/S 6 Czech
PSP selection 516-0414/01 OPT Optics 3 CrEx 2 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 454-0523/01 FP I Physics of Semiconductors I 3 CrEx 2 H/S+2 H/S 4 Czech