Studijní plán – FEI / B2645 / 2612R041 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programB2645 – Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612R041 – Řídicí a informační systémy
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Řídicí a informační systémy - ESVT (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 455-0519/01 AP Algoritmizace a programování 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 448-0501/01 ELB Elektronika 2 ZaZk 5 h/s+28 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 516-0413/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 2 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 457-0512/01 MA2 Matematická analýza II 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0504/01 PPR Počítače pro řízení 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 457-0513/01 MAIII Matematická analýza III 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0511/01 MaS Matlab a simulace 2 KlZap 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0506/01 MvP Měření v průmyslu 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 453-0512/01 SE Silnoproudá elektrotechnika 2 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0509/01 ZEMR Základy elektromechaniky pro řízení 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 455-0503/01 ZTSS Základy teorie signálů a soustav 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 455-0501/01 LSR Logické systémy řízení a programovatelné automaty 3 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0512/01 PMR Projektování měření a regulace 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0508/01 PRS Prostředky řídicích systémů 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0505/02 SRvRC Systémy řízení v reálném čase 3 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 455-0510/02 ZK Základy kybernetiky 3 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 455-0520/02 BS Bakalářský seminář 3 Za 0+21 h/s 16 čeština
Výběr v OSP 455-0528/01 EMP Elektronická měření a přístroje 3 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 455-0502/01 NVRS Navrhování a vizualizace řídicích systémů 3 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština

2. ročník
1.Pro postup do 3.ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1.ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
2. Exkurze: 3 dny Siemens Norimberg, Erlangen, Amberg. Pro předměty Počítače pro řízení, Základy elektromechaniky pro řízení, Systémy řízení v reálném čase, Základy kybernetiky.
3. 2. ROČNÍK JE VYPSÁN POUZE PRO STUDENTY, KTEŘÍ JEJ OPAKUJÍ!
3. ročník
1. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce a ústní zkouška z předmětu Řídicí sytémy a Technické a programové prostředky v automatizaci.
2. Předměty Číslicové signály a soustavy, Analýza regulačních systémů jsou doporučené předměty pro studenty, kteří chtějí pokračovat v navazujícím magisterském studiu.
3. Výuka v letním semestru probíhá 10.týdnů.
4. Exkurze: 3 dny Siemens Norimberg, Erlangen, Amberg. Pro předměty Počítače pro řízení, Základy elektromechaniky pro řízení, Systémy řízení v reálném čase, Základy kybernetiky.

V - Řídicí a informační systémy - ESVT (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 455-0524/02 BPT Biomedicínská přístrojová technika - 3) 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0529/01 CSaS Číslicové signály a soustavy 3 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0547/01 MTMR Multimediální techniky v měření a regulaci 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0513/01 SsUI Systémy s umělou inteligencí 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-0518/01 VI1 Virtuální instrumentace I BC 3 ZaZk 0 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 455-0564/01 ZKTE Základy konstrukčních technologií v elektronice 3 KlZap 0+14 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0516/02 ARS Analýza regulačních systémů 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 455-0557/01 SSB Snímače a senzory v biomedicíně 3 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-0519/01 VI2 Virtuální instrumentace II BC 3 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0523/01 ZF Základy fyziologie 3 KlZap 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0546/01 ZKTR Základy komponentních technologií pro řízení 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština