Studijní plán – FEI / B2645 / 2642R004 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programB2645 – Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2642R004 – Elektrické stroje, přístroje a pohony
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - El. stroje, přístroje a pohony - ESVT (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 448-0501/01 ELB Elektronika 2 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 457-0512/01 MA2 Matematická analýza II 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0502/01 VE1 Výkonová elektronika I 2 ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 453-0502/02 EP Elektrické přístroje 2 ZaZk 3+4 8 čeština
Výběr v OSP 453-0506/01 ES Elektrické stroje 2 ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 451-0561/01 bc-EE Elektroenergetika 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 448-0504/01 EP Elektrické pohony 3 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 453-0511/01 PREL Projektování v elektrotechnice 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0509/01 BS Bakalářský seminář 3 Za 0+3 16 čeština
Výběr v OSP 453-0525/01 BcS Bakalářský seminář 3 Za 0+16 16 čeština

2. ročník
1. Obor Elektrické stroje, přístroje a pohony má dvě zaměření:
Elektrické pohony a výkonová elektronika - garantuje katedra 448
Elektrické stroje a přístroje - garantuje katedra 453
Studenti si zapisují ve 2. a 3. ročníku povinné předměty a povinně volitelné předměty podle pokynů, které obdrží na sekretariátě oborových kateder 448 a 453 nebo je získají z www stránek kateder.
2. Pro postup do 3.ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1.ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
2. ROČNÍK JE VYPSÁN POUZE PRO STUDENTY, KTEŘÍ JEJ OPAKUJÍ!
3. ročník
Předměty státní závěrečné zkoušky:
Elektrické pohony
Elektrické stroje
Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.

PV - El. stroje, přístroje a pohony - ESVT (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0413/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 337-0030/02 TM Technická mechanika (El.) 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0513/01 MAIII Matematická analýza III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0514/01 MA3M Matematická analýza III (M) 2 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 448-0503/01 TPŘEP Technické prostředky pro řízení elektrických pohonů 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 451-0558/01 bc-TVN Technika vysokého napětí 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 345-0330/03 EaŘ Ekonomika a řízení 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 453-0503/01 EPSŘ Elektrické přístroje spínací a řídící 3 ZaZk 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 450-0511/01 EMC Elektromagnetická kompatibilita 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0505/01 MŘS1 Mikropočítačové řídicí systémy I 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 455-0518/01 RS1 Řídicí systémy I. 3 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 453-0507/01 SOES Systémy ochran elektrických strojů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0506/01 ERP1 Elektrické regulované pohony I 3 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 453-0508/01 EMP Elektromagnetické přístroje 3 ZaZk 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 448-0507/01 MSEP Modelování a simulace elektrických pohonů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 453-0504/01 PVES Provozní vlastnosti elektrických strojů 3 ZaZk 3+2 6 čeština