Study plan – FEI / B2645 / 2642R004 / - / B / P / Ostrava / cs

Academic year2009/2010Study programmeB2645 - Electrical Engineering, Communication and Computer Systems
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study2642R004 - Electrical Machines Apparatus and Drives
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - El. stroje, přístroje a pohony - ESVT (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 448-0501/01 ELB Electronics 2 CrEx 4+4 8 Czech
PSP selection 457-0512/01 MA2 Mathematical analysis II 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 448-0502/01 VE1 Power Electronics I 2 CrEx 4+3 8 Czech
PSP selection 453-0502/02 EP Electrical Apparatus 2 CrEx 3+4 8 Czech
PSP selection 453-0506/01 ES Electrical Machines 2 CrEx 4+3 8 Czech
PSP selection 451-0561/01 bc-EE Electrical Power Engineering 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 453-0511/01 PREL Designing in Electrical Engineering 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 448-0504/01 EP Electrical Drives 3 CrEx 3+3 8 Czech
PSP selection 448-0509/01 BS Bachelor Seminar 3 Cr 0+3 16 Czech
PSP selection 453-0525/01 BcS Bachelor Seminary 3 Cr 0+16 16 Czech

2. ročník
1. Obor Elektrické stroje, přístroje a pohony má dvě zaměření:
Elektrické pohony a výkonová elektronika - garantuje katedra 448
Elektrické stroje a přístroje - garantuje katedra 453
Studenti si zapisují ve 2. a 3. ročníku povinné předměty a povinně volitelné předměty podle pokynů, které obdrží na sekretariátě oborových kateder 448 a 453 nebo je získají z www stránek kateder.
2. Pro postup do 3.ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1.ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
2. ROČNÍK JE VYPSÁN POUZE PRO STUDENTY, KTEŘÍ JEJ OPAKUJÍ!
3. ročník
Předměty státní závěrečné zkoušky:
Elektrické pohony
Elektrické stroje
Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.

PV - El. stroje, přístroje a pohony - ESVT (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 516-0413/01 FYII Physics II 2 CrEx 2+3 4 Czech
PSP selection 337-0030/02 TM Technical Mechanics 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 451-0558/01 bc-TVN High Voltage Technique 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 457-0513/01 MAIII Mathematical analysis III 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 457-0514/01 MA3M Mathematical Analysis III (M) 2 CrEx 4+2 6 Czech
PSP selection 448-0503/01 TPŘEP Technical Means for Control of Electrical Drives 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 455-0518/01 RS1 Control Systems I. 3 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 345-0330/03 EaŘ Economics and Management 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 453-0503/01 EPSŘ Electrical Switching and Control Apparatus 3 CrEx 2+4 6 Czech
PSP selection 450-0511/01 EMC Elektromagnetic compatibility 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 448-0505/01 MŘS1 Microcomputer Control Systems I 3 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 453-0507/01 SOES Sytems of Electrical Machines Protection 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 448-0506/01 ERP1 Electrical Controlled Drives I 3 CrEx 3+3 8 Czech
PSP selection 453-0508/01 EMP Electromagnetic Apparatus 3 CrEx 2+4 6 Czech
PSP selection 448-0507/01 MSEP Modelling and Simulation of Electrical Drives 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 453-0504/01 PVES Operating Properties of Electrical Machines 3 CrEx 3+2 6 Czech