Study plan – FEI / B2645 / 3907R001 / - / B / P / Ostrava / cs

Academic year2009/2010Study programmeB2645 - Electrical Engineering, Communication and Computer Systems
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study3907R001 - Electrical Power Engineering
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Elektroenergetika - ESVT (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 451-0553/01 bc-ELSV Electric Light 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 448-0501/01 ELB Electronics 2 CrEx 4+4 8 Czech
PSP selection 457-0512/01 MA2 Mathematical analysis II 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 337-0030/02 TM Technical Mechanics 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 453-0502/02 EP Electrical Apparatus 2 CrEx 3+4 8 Czech
PSP selection 453-0506/01 ES Electrical Machines 2 CrEx 4+3 8 Czech
PSP selection 451-0558/01 bc-TVN High Voltage Technique 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 457-0513/01 MAIII Mathematical analysis III 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 451-0560/01 bc-VPEE Rational Computer Application in Electric Power Systems 2 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 451-0557/01 bc-PREE Current Transfer and Power Distribution 3 CrEx 4+3 8 Czech
PSP selection 448-0504/01 EP Electrical Drives 3 CrEx 3+3 8 Czech
PSP selection 451-0552/01 bc-EL Power Stations 3 CrEx 4+3 8 Czech
PSP selection 451-0514/01 bc-BS Bachelor Seminary 3 Cr 0+16 16 Czech
PSP selection 451-0551/01 bc-EME Economics and Management in Electrical Power Engineering 3 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 451-0559/01 bc-UEE The Ways of Power Energy Utilization 3 CrEx 2+2 6 Czech

2. ročník
Pro postup do 3.ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1.ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
2. ROČNÍK JE VYPSÁN POUZE PRO STUDENTY, KTEŘÍ JEJ OPAKUJÍ!
3.ročník
Rozsah závěrečných zkoušek: Státní závěrečná zkouška se uskutečňuje před státní zkušební komisí, která je jmenována v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských studijních programech VŠB-TU Ostrava a je veřejná. Státní zkouška má 2 části: Obhajoba bakalářské práce, která je posouzena vedoucím práce a oponentem. Odborná zkouška ze dvou odborných předmětů: 1. Přenos a rozvod elektrické energie 2. Další předmět dle zaměření BP. Celková doba trvání státní závěrečné zkoušky je cca 1/2 hodiny.
Výuka v letním semestru probíhá 10.týdnů.

PV - Elektroenergetika - ESVT (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 456-0522/02 UPR Introduction to Programming (Java) 2 GC 2+3 6 Czech
PSP selection 454-0510/01 TS Telecommunication Networks 2 CrEx 4+2 8 Czech
PSP selection 453-0511/01 PREL Designing in Electrical Engineering 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 451-0550/01 bc-DEZ Diagnostics at Electric Equipments 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 451-0555/01 bc-PŘES Operation and Controlling of Electrification Systems 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 451-0556/01 bc-PROS Operation of Lighting Systems 3 CrEx 2+2 4 Czech