Studijní plán – FEI / B2645 / 3907R001 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programB2645 – Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor3907R001 – Elektroenergetika
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Elektroenergetika - ESVT (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 451-0553/01 bc-ELSV Elektrické světlo 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 448-0501/01 ELB Elektronika 2 ZaZk 5 h/s+28 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 457-0512/01 MA2 Matematická analýza II 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 337-0030/02 TM Technická mechanika (El.) 2 ZaZk 14 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 453-0502/02 EP Elektrické přístroje 2 ZaZk 3 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 453-0506/01 ES Elektrické stroje 2 ZaZk 4 h/s+3 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 457-0513/01 MAIII Matematická analýza III 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 451-0558/01 bc-TVN Technika vysokého napětí 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 451-0560/01 bc-VPEE Využití počítačů v elektroenergetice 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 451-0552/01 bc-EL Elektrárny 3 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 448-0504/01 EP Elektrické pohony 3 ZaZk 3 h/s+22 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 451-0557/01 bc-PREE Přenos a rozvod elektrické energie 3 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 451-0514/01 bc-BS Bakalářský seminář 3 Za 0+16 h/s 16 čeština
Výběr v OSP 451-0551/01 bc-EME Ekonomika a management v elektroenergetice 3 ZaZk 8 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 451-0559/01 bc-UEE Užití elektrické energie 3 ZaZk 8 h/s+4 h/s 6 čeština

2. ročník
Pro postup do 3.ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1.ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
2. ROČNÍK JE VYPSÁN POUZE PRO STUDENTY, KTEŘÍ JEJ OPAKUJÍ!
3.ročník
Rozsah závěrečných zkoušek: Státní závěrečná zkouška se uskutečňuje před státní zkušební komisí, která je jmenována v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských studijních programech VŠB-TU Ostrava a je veřejná. Státní zkouška má 2 části: Obhajoba bakalářské práce, která je posouzena vedoucím práce a oponentem. Odborná zkouška ze dvou odborných předmětů: 1. Přenos a rozvod elektrické energie 2. Další předmět dle zaměření BP. Celková doba trvání státní závěrečné zkoušky je cca 1/2 hodiny.
Výuka v letním semestru probíhá 10.týdnů.

PV - Elektroenergetika - ESVT (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0522/02 UPR Úvod do programování (Java) 2 KlZap 5 h/s+5 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 454-0510/01 TS Telekomunikační sítě 2 ZaZk 6 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 451-0550/01 bc-DEZ Diagnostika na elektrických zařízeních 3 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 453-0511/01 PREL Projektování v elektrotechnice 3 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 451-0555/01 bc-PŘES Provoz a řízení elektrizačních soustav 3 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 451-0556/01 bc-PROS Provozování osvětlovacích soustav 3 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština