Studijní plán – FEI / B2646 / 2612R025 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programB2646 – Informační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612R025 – Informatika a výpočetní technika
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Informatika a výp. technika IT-bc.prez. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0512/01 ARP Architektury počítačů 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 457-0519/01 DIM Diskrétní matematika 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0524/01 PTE Programovací techniky 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0523/01 CPP Programování v C/C++ 2 KlZap 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0517/01 SWI Úvod do softwarového inženýrství 2 ZaZk 2+1 6 čeština
Výběr v OSP 456-0513/01 OSY Operační systémy 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0525/01 PJP Programovací jazyky a překladače 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0526/01 TZD Teorie zpracování dat 2 ZaZk 3+2 7 čeština
Výběr v OSP 456-0511/01 UTI Úvod do teoretické informatiky 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0518/02 URO Uživatelská rozhraní 2 KlZap 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0527/01 DAIS Databázové a informační systémy 3 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 456-0514/01 POS Počítačové sítě 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 456-0534/01 SPBc Semestrální projekt 3 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 456-0529/01 ZPG Základy počítačové grafiky 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0532/01 BSE Bakalářský seminář 3 Za 0+16 16 čeština
Výběr v OSP 711-0715/01 PPP Profesně právní problémy 3 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 456-0528/02 TIS Tvorba informačních systémů 3 ZaZk 2+2 6 čeština

3. ročník
Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce a ústní zkouška z předmětu Informační technologie, zahrnujícího oblast: Počítače a sítě, Databázové a informační systémy, Softwarové inženýrství.

PV - Informatika a výp. technika IT-bc.prez. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0540/01 SPR Seminář z programování 3 KlZap 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0541/01 SWS Správa Windows systémů 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0542/01 VIA Vývoj internetových aplikací 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0546/01 AT .NET Architektura technologie .NET 3 KlZap 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 456-0531/01 ISY Inteligentní systémy 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0515/01 PDS Paralelní a distribuované systémy 3 KlZap 2+2 6 čeština