Studijní plán – EKF / N6202 / 6202T055 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programN6202 – Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6202T055 – Veřejná ekonomika a správa
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 153-0336/04 DANTEO Daňové teorie 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 153-0323/01 ESZ Ekonomika sociálního zabezpečení 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 153-0340/01 EKVS Ekonomika veřejné správy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 153-0325/02 EKZD Ekonomika zdravotnictví 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0303/02 MAEB Makroekonomie B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 151-0335/01 ME 335 Matematika v ekonomii 1 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 153-0320/02 VF B Veřejné finance B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 153-0345/01 VFB Veřejné finance B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 114-0312/02 DET Dějiny ekonomických teorií 1 Zk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 114-0344/02 FTP Fiskální teorie a politika 1 Zk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 156-0314/03 HP ČR Hospodářská politika ČR 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 152-0309/01 MSP-P Malé a střední podnikání 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 118-0321/01 MRO Management regionů a obcí 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0315/02 MEV Metodologie ekonomické vědy 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 114-0314/03 ME Mezinárodní ekonomie 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 114-0322/04 MF Mezinárodní finance 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 156-0324/01 MP Monetární politika 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 167-0304/01 NFVveVS Nové formy vzdělávání ve veřejné správě 1 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 115-0318/01 SPOLPROT Společenský protokol 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 153-0347/01 EB Ekonomika bydlení 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 153-0326/01 EBaTI Ekonomika bydlení a technické infrastruktury 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 153-0348/01 ETIaSM Ekonomika tech. infrastruktury a správa majetku 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 114-0302/03 Mikro B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 153-0322/03 RVS Rozhodování ve veřejném sektoru 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 153-0305/02 SPEU Sociální politika v zemích EU 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 153-0328/02 SS Speciální seminář 1 Za 0+2 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 118-0339/01 DEMOG Demografie 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 118-0324/05 EARP Ekologické aspekty rozhodování podniků 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 156-0311/02 HP B Hospodářská politika B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 120-0304/03 IPSE Integrační procesy ve světové ekonomice 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0319/02 KHP Komparace hospodářských politik 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 118-0308/01 LPPS Lokalizační podmínky podnikatelských subjektů 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0311/03 MMV Mezinárodní měnové vztahy 1 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 155-0358/02 PrGIS Práce s GIS 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0334/02 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 156-0315/02 ETPEU Trh práce EU 1 Zk 2+0 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 153-0329/01 DS A Diplomový seminář A 2 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 153-0337/01 EOBaVP Ekonomika obrany, bezpečnosti a veřejného pořádku 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 153-0341/02 EVVES Ekonomika výzkumu a vývoje a ekonomika sportu 2 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 153-0327/01 EVZK Ekonomika vzdělání a kultury 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 153-0346/01 KVS Kvalita ve veřejné správě 2 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 153-0324/03 OCMB Oceňování majetku B 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 153-0310/02 VP Veřejná politika 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0321/04 AU Audit v účetnictví 2 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 114-0312/02 DET Dějiny ekonomických teorií 2 Zk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 114-0344/02 FTP Fiskální teorie a politika 2 Zk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 156-0314/03 HP ČR Hospodářská politika ČR 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 152-0309/01 MSP-P Malé a střední podnikání 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 118-0321/01 MRO Management regionů a obcí 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0315/02 MEV Metodologie ekonomické vědy 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 114-0314/03 ME Mezinárodní ekonomie 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 114-0322/04 MF Mezinárodní finance 2 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 156-0324/01 MP Monetární politika 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 167-0304/01 NFVveVS Nové formy vzdělávání ve veřejné správě 2 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 115-0318/01 SPOLPROT Společenský protokol 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 153-0331/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+0 20 čeština
Výběr v OSP 153-0330/01 DS B Diplomový seminář B 2 Za 0+6 3 čeština
Výběr v OSP 153-0338/01 OS Odborný seminář 2 Za 0+4 5 čeština