Study plan – FEI / B2647 / - / - / B / P / Ostrava / cs

Academic year2009/2010Study programmeB2647 - Information and Communication Technology
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study -
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - 1. ročník - IKT (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 456-0549/01 ALG I Algorithms I 1 GC 2+2 6 Czech
PSP selection 456-0550/01 ZP Fundamentals of Programming 1 GC 2+2 6 Czech
PSP selection 454-0530/01 ZEL Groundwork Electronics 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 457-0525/02 LAIT Linear Algebra for IT 1 CrEx 3+3 8 Czech
PSP selection 713-0012/01 TVA Physical Education A 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 452-0447/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 1+0 1 Czech
PSP selection 456-0551/01 ALG II Algorithms II 1 GC 2+2 6 Czech
PSP selection 454-0532/02 ÚdKT Introduction to Telecommunication Technologies 1 GC 2+2 6 Czech
PSP selection 454-0507/01 LO Logical Circuits 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 457-0526/02 MAIT Mathematical Analysis for IT 1 CrEx 3+3 7 Czech
PSP selection 713-0013/01 TVB Physical Education B 1 Cr 0+2 1 Czech

1. ročník
1. Předmět Bezpečnost v elektrotechnice BC se uskuteční novou blokovou formou na začátku zimního semestru.
2. Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk.
3. Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky katedry tělesné výchovy na začátku semestru. Další volba je na studentovi. Katedra tělesné výchovy dále nabízí studentům všech ročníků možnost absolvování volitelného předmětu Tělesná výchova a účasti na jednotýdenních zimních a letních výcvikových kurzech. Bližší informace přímo na katedře tělesné výchovy a sportu.
4. Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min.16 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku, platí jen pro prezenční studium.
5. Minimální počet kreditů nutný pro pokračování v bakalářském studijním programu po prvním ročníku studia je nejméně 40 kreditů k 31. srpnu.
6. Předmět 456-0522/02 Úvod do programování (JAVA) je zrušen. Studenti, kteří tento předmět opakují, si místo něj zapíší předmět 456-0549/01 Algoritmy I.
7. Předmět 456-0516/01 Úvod do informačních technologií je zrušen. Studenti, kteří tento předmět opakují, si místo něj zapíší předmět 456-0550/01 Základy programování.
8. Předmět 456-0521/01 Základy algoritmizace je zrušen. Studenti, kteří tento předmět opakují, si místo něj zapíší předmět 456-0551/01 Algoritmy II.

P - Cizí jazyk pro IKT, ET,PEZ - zimní (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0101/04 Aa/I English Language a/I 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0120/01 Aa/I-FEI English Language a/I for FEI - elementary 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0105/01 Ab/I English Language b/I 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0124/01 Ab/I-FEI English Language b/I for FEI - intermediate 1 Cr 0+2 2 Czech
712-0121/01 Aa/II-FEI English Language a/II for FEI - elementary 1 Cr 0+2 2 Czech
712-0125/01 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0102/04 Aa/II English Language a/II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0106/01 Ab/II English Language b/II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0103/04 Aa/III English Language a/III 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0122/01 Aa/III-FEI English Language a/III for FEI - elementary 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0107/01 Ab/III English Language b/III 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0126/01 Ab/III-FEI English Language b/III for FEI - intermediate 2 Cr 0+2 2 Czech
712-0123/01 Aa/IV-FEI English Language a/IV for FEI - elementary 2 CrEx 0+2 2 Czech
712-0127/01 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0104/02 Aa/IV English Language a/IV 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0108/01 Ab/IV English Language b/IV 2 CrEx 0+2 2 Czech

P - Cizí jazyk pro IKT, ET,PEZ - letní (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0121/01 Aa/II-FEI English Language a/II for FEI - elementary 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0125/01 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0123/01 Aa/IV-FEI English Language a/IV for FEI - elementary 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0127/01 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate 2 CrEx 0+2 2 Czech

PV - Společenské vědy - ESVT, IT, IKT, ET (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 711-0479/21 ZP Fundamentals of Law Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0203/13 DVT History of Science and Technology Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0103/26 FIL Philosophy Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0303/26 Polit Political Science Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0501/25 PSYCH-1 Psychology I. Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0605/26 sociologie Sociology Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0204/15 SNH World and National History I. Cr 0+2 2 Czech