Study plan – FEI / B2649 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Academic year2009/2010Study programmeB2649 – Electrical Engineering
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study
Type of studyBachelorSpecialization
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - 1. ročník Bc. - ET, PEZ (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 452-0512/01 TOI Circuit Theory I 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 450-0503/03 ZPP3 Computers Basics 1 GC 0+12 H/S 4 Czech
PSP selection 457-0510/01 LA1 Linear Algebra 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 516-0411/01 ZF Principles of Physics 1 Cr 0 H/S+14 H/S 2 Czech
PSP selection 452-0447/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 5 H/S+0 H/S 1 Czech
PSP selection 453-0530/01 TD Technical Documentation 1 GC 8 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 452-0513/01 TOII Circuit Theory II 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 450-0501/03 EMBc Electrical Measurements 1 CrEx 0+18 H/S 6 Czech
PSP selection 451-0570/01 bc-EE Electrical Power Engineering 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 637-0079/05 ETM Electrotechnical Materials 1 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 457-0511/01 MA 1 Mathematical Analysis I 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 516-0412/03 FYI Physics I 1 CrEx 0+18 H/S 5 Czech

1. ročník
•Předmět Bezpečnost v elektrotechnice BC se uskuteční novou blokovou formou na začátku zimního semestru.
•Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk.
•Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky katedry tělesné výchovy na začátku semestru. Další volba je na studentovi. Katedra tělesné výchovy dále nabízí studentům všech ročníků možnost absolvování volitelného předmětu Tělesná výchova a účasti na jednotýdenních zimních a letních výcvikových kurzech. Bližší informace přímo na katedře tělesné výchovy a sportu.
•Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min. 16 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku, platí jen pro prezenční studium.
•Minimální počet kreditů nutný pro pokračování v bakalářském studijním programu po prvním ročníku studia je nejméně 40 kreditů k 31. srpnu.
•Předmět Základy matematiky si zapisují jen ti studenti, kteří u přijímacích zkoušek dosáhli 5 bodů a méně.

V - 1. ročník Bc. - ET, PEZ (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 457-0509/02 ZMA Principles of Mathematics 1 Cr 0 H/S+18 H/S 2 Czech

P - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - zimní (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0101/04 Aa/I English Language a/I 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0120/02 Aa/I-FEI English Language a/I for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0105/05 Ab/I English Language b/I 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0124/02 Ab/I-FEI English Language b/I for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
712-0121/02 Aa/II-FEI English Language a/II for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
712-0125/02 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0102/04 Aa/II English Language a/II 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0106/01 Ab/II English Language b/II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0103/04 Aa/III English Language a/III 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0122/02 Aa/III-FEI English Language a/III for FEI - elementary 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0107/05 Ab/III English Language b/III 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0126/02 Ab/III-FEI English Language b/III for FEI - intermediate 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
712-0123/02 Aa/IV-FEI English Language a/IV for FEI - elementary 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech
712-0127/02 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0104/02 Aa/IV English Language a/IV 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0108/01 Ab/IV English Language b/IV 2 CrEx 0 H/S+8 H/S 2 Czech

P - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - letní (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0121/02 Aa/II-FEI English Language a/II for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0125/02 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0123/02 Aa/IV-FEI English Language a/IV for FEI - elementary 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0127/02 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech

PV - Společenské vědy - ESVT, IT, IKT, ET (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 711-0479/21 ZP Fundamentals of Law Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0203/13 DVT History of Science and Technology Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0103/26 FIL Philosophy Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0303/26 Polit Political Science Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0501/25 PSYCH-1 Psychology I. Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0605/26 sociologie Sociology Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0204/15 SNH World and National History I. Cr 10 H/S+0 2 Czech