Studijní plán – FMT / P3924 / - / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programP3924 – Materiálové vědy a inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
P - Disertační seminář (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 600-0901/01 DSEM-I Disertační seminář I. ZaZk 0+5 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 600-0902/01 DSEM-II Disertační seminář II. ZaZk 0+5 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 600-0903/01 DSEM-III Disertační seminář III. ZaZk 0+5 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 600-0904/01 DSEM-IV Disertační seminář IV. ZaZk 0+5 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 600-0905/01 DSEM-V Disertační seminář V. ZaZk 0+5 h/s 30 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 600-0907/01 ODDP Odevzdání disertační práce ZaZk 0+0 h/s 30 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 600-0906/01 SDZ Státní doktorská zkouška ZaZk 0+0 h/s 20 čeština

PV - Odborné předměty (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0924/01 DPKM Degradační procesy konstrukčních materiálů ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0912/01 FM Fyzikální metalurgie ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0940/01 FPF Fyzika pevné fáze ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/01 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0917/01 KPO Koroze a protikorozní ochrana ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0935/01 KTM Kovové technické materiály ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0913/01 MMPJ Matematické metody v přenosových jevech ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0920/01 MMMKP Matematické modelování a MKP ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 637-0902/01 MČK Metalurgie čistých kovů ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0936/01 MZTM Metody zkoušení technických materiálů ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0937/01 MMSFA Moderní metody strukturně fázové analýzy ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0938/01 NTM Nekovové technické materiály ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 633-0902/01 PLKD Plasticita kovů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 637-0909/01 PPM Procesy práškové metalurgie ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 639-0930/01 SZED Statistické zpracování experimentálních dat ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 637-0905/01 SVNK Struktura a vlastnosti neželezných kovů ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0920/01 TFP Teorie fázových přeměn ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/01 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0939/01 VaÚPM Vlastnosti a úprava povrchů materiálu ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0941/01 VKMTF Vybrané kapitoly z moderní technické fyziky ZaZk 28 h/s+0 10 čeština

Provádí se výběr 5 předmětů z dané nabídky.

PV - Cizí jazyk (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština