Studijní plán – FAST / P3607 / 3607V025 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programP3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607V025 – Teorie konstrukcí
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
P - TK - DS kombinované (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/01 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština

V - TK - DS kombinované (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0119/02 BMS Betonové mosty (Mgr.-Dr.) Zk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP 229-0904/02 ESB Energetické systémy budov a systémy řízení vytápěcích zdrojů Zk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 221-0922/01 KKVS-Dr. Kovové konstrukce-vybrané statě Zk 10 h/s+0 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 457-0920/01 MMMKP Matematické modelování a MKP ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 714-0927/02 NŘODR Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 225-0023/01 FAST Ochrana staveb proti vlhkosti Zk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 225-0903/02 FAST Opláštění budov Zk 10 h/s+0 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 229-0903/02 PEZ Parametry energetických zdrojů Zk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP 225-0902/02 PRaÚPD Poruchy, rekonstrukce a údržba panelových domů Zk 10 h/s+0 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 229-0901/02 PSt Prostředí staveb Zk 10 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 224-0913/01 SZSO Seismické zatížení stavebních objektů ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 229-0909/01 SHTZ Snižování hluku technických zařízení Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 221-0907/01 SBK-Dr. Speciální betonové konstrukce ZaZk 10 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 221-0918/01 FAST Spolehlivost konstrukcí (Dr.) Zk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP 225-0905/02 SvEKP Stavby v extrémních klimatických podmínkách Zk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 516-0517/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 516-0946/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 516-0949/01 VSF Vybrané statě z technické fyziky Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0904/01 AG Aplikovaná geomechanika ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0939/01 BKC-Dr. Betonové konstrukce ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 227-0950/01 DS Dopravní stavby ZaZk 10+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 229-0906/02 DZ Dopravní zařízení ve stavbách Zk 10 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0305/01 ES Ekologické stavitelství ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 229-0902/02 EEB Energetická efektivita budov Zk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0312/01 EMAK Experimentální metody v analýze konstrukcí ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0915/01 GGS Geotechnika a geotechnické stavby ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0908/02 KOMA Kompozitní materiály ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0937/01 KKM-Dr. Kovové konstrukce mostů Zk 10 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0936/01 KKPTS-Dr. Kovové konstrukce pozemních a technologických staveb ZaZk 0+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0910/01 MKP Metoda konečných prvků Zk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0912/01 NMSK Numerické modelování stavebních konstrukcí Zk 0+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 225-0906/02 PRaSS Poruchy, rekonstrukce a sanace staveb Zk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0901/01 POS Požární bezpečnost staveb a technologií ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0941/01 POK-Dr. Požární odolnost stavebních konstrukcí ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0911/01 PP Pružnost a plasticita Zk 0+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0944/01 PRB-Dr. Předpjatý beton ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 225-0907/02 PaŘV Příprava a řízení výstavby Zk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0904/02 SABS Spolehlivost a bezpečnost staveb ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0938/01 SKM-Dr. Spřažené konstrukce mostů a pozemních staveb (Dr) ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0906/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0942/01 SNPÚ-Dr Stavby na poddolovaném území (Dr.) Zk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0303/01 SH Stavební hmoty ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0903/02 SM Stavební mechanika ZaZk 0+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 229-0908/01 SBSŘ Systémy budov a systémy řízení vytápěcích zdrojů Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0313/01 TB Technologie betonu ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0902/01 TG Teoretická geomechanika ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 225-0901/02 TKTB Teorie konstrukční tvorby budov Zk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0940/01 TZK-Dr. Teplotně zatížené konstrukce ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 229-0905/02 ZDR Vybrané kapitoly ze zdravotechniky Zk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0901/01 VSMI Vybrané statě z matematiky I (Maticová analýza) ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0907/01 ZS Zakládání staveb ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0943/01 ZKC-Dr. Základové konstrukce ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0935/01 ZSK-Dr. Zděné a smíšené konstrukce ZaZk 10 h/s+0 5 čeština