Studijní plán – HGF / P3646 / 3646V001 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programP3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646V001 – Důlní měřictví a geodézie
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Důlní měřictví a geodézie (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0903/01 DMaL Důlní mapování a legislativa ZaZk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0901/01 DM Důlní měřictví ZaZk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0908/01 FotH Fotogrammetrie v hornictví ZaZk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0996/01 HGF Fyzikální geodézie a geofyzika ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0907/01 GL Geometrie ložisek ZaZk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0904/01 IG Inženýrská geodézie ZaZk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0902/01 MPS Měřické přístroje a systémy ZaZk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0955/01 MvG Metrologie v geodézii ZaZk 5 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0951/01 NKN Nauka o katastru nemovitostí ZaZk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0910/01 TZNS Technologie zpracování nerostných surovin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0905/01 TCH Teorie chyb a vyrovnávací počet v geodézii ZaZk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0909/01 VDaOP Vlivy dobývání na důlní díla, ochranné pilíře a dobývání v nich ZaZk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0950/01 MPaPO Zaměřování pohybů a deformací ZaZk 1+0 0 čeština

Cizí jazyky Ph.D. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština