Studijní plán – EKF / P6208 / 6208V086 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programP6208 – Ekonomika a management
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6208V086 – Podniková ekonomika a management
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
P - Podniková ekonomika a management (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 114-0900/01 ECO Ekonomie ZaZk 35 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 157-0901/01 KMEA Kvantitativní metody ekonomické analýzy ZaZk 36 h/s+24 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 115-0942/01 PEM Podniková ekonomika a management ZaZk 90 h/s+40 h/s 20 čeština

PV - Podniková ekonomika a management (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0008/01 CJDr. Jazyk český Dr. ZaZk 0+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 115-0955/01 AEEŘPPS Analýza efektu ekonomických a řídících procesů v podnikatelském subjektu ZaZk 90 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 152-0901/01 IZM Inovační a znalostní management ZaZk 90 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/01 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 115-0956/01 NŘM Nákladové řízení a modelování ZaZk 90 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 116-0947/01 DOP Obchodní podnikání ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 115-0957/01 PPR Podnikatelské plánování a rozhodování ZaZk 90 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 152-0913/01 PMŘK Pokročilé metody řízení kvality ZaZk 90+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 116-0951/01 ŘN Řízení nákupu ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 152-0909/01 SouKaMPod Soudobé koncepce a modely podnikání ZaZk 90 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 152-0910/01 SLK Soudobé logistické koncepce ZaZk 90+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 152-0908/01 SS Správa společností ZaZk 90 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 116-0949/01 SMR Strategické marketingové řízení ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 115-0958/01 STRMG Strategický management ZaZk 90 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 116-0948/02 IM Strategie vstupu na zahraniční trhy ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 152-0911/01 VPPRP Vliv podnikatelského prostředí na rozvoj podnikání ZaZk 90+0 10 čeština