Studijní plán – HGF / P3904 / 3904V012 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programP3904 – Inženýrská ekologie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904V012 – Ochrana životního prostředí v průmyslu
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Ochrana ŽP v průmyslu (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0965/01 AnZP Analytika životního prostředí ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0953/01 ARPZ Analýza rizik průmyslových zařízení ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0947/01 BGCH Biogeochemie ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0957/01 EKOd Ekologie ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0930/01 EE Environmentální ekonomie ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0921/01 GBotD Geobotanika ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0917/02 GSk Geotechnika skládek Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0958/01 HSŽP Hodnocení stavu životního prostředí ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0945/01 ChŽP Chemie životního prostředí ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0928/01 KrEkoD Krajinná ekologie ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0932/01 KrajplanD Krajinné plánování ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0963/01 LOŘŽP Legislativa. Organizace a řízení životního prostředí ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0927/01 MONIT Monitorování stavu ŽP ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0922/01 NsO Nakládání s odpady ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0925/01 OAV-D Oceňování antropogenních vlivů na ŽP ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0961/01 OchOvdz Ochrana ovzduší ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0924/01 OŽPPR Ochrana ŽP v průmyslu ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0948/01 PedD Pedologie ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0973/01 PP Pracovní prostředí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 616-0907/01 APOŽP Právní aspekty ochrany a tvorby ŽP ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0970/01 PMK Prostorové modelování v krajině Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0959/01 RegKrajD Regenerace krajiny ovlivněné důlní a ostatní průmyslovou činností ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0933/01 SKMMD Speciální kapitoly matematického modelování dějů v atmosféře ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0962/01 TEPR Technika prostředí ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0929/01 TZO Technologie zneškodňování odpadů ZaZk 20 h/s+0 10 čeština

Cizí jazyky Ph.D. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština