Studijní plán – HGF / P2111 / 2101V009 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programP2111 – Hornictví
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101V009 – Hornictví
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Hornictví (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0953/01 BRH Bezpečnostní rizika v hornictví ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0911/01 DSaK Dobývací stroje a komplexy ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0950/01 DV Důlní větrání ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0934/01 EHL Exploatace hlubinných ložisek Zk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0924/01 HDUL Hlubinné dobývání uhelných ložisek ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0936/01 HDAP Hlubinné dobývání v anomálních přírodních podmínkách ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0956/01 HZBP Horní zákon a bezpečnostní předpisy ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0955/01 KHD Klimatizace hlubokých dolů ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0943/01 HGF Konzervace a likvidace dolů ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0901/01 LDL Lomové dobývání ložisek ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0921/01 MHHM Mechanika hornin a horského masivu ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0940/01 MHaZ Mechanika hornin a zemin ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0944/01 HGF Odpady z hornické činnosti a jejich využití ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0945/01 HGF Odvodňování dolů a lomů ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0954/01 PD Plynodajnost a degazace ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0913/01 PDS Povrchové dobývací stroje ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0933/01 PH Přehled hornictví ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0942/01 HGF Příprava výroby v dolech a lomech ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0912/01 RSaK Razící stroje a komplexy ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0916/01 RÚPT Rekultivace území postižených těžbou ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0904/01 SZTZK Strojní zařízení pro těžbu a zpracování kamene ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0913/01 THUK Technologie hrubé a ušlechtilé kamenické výroby ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0960/01 UUS Úprava užitkových surovin ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0902/01 ZLCR Zahlazení lomové činnosti a rekultivace ZaZk 20 h/s+0 0 čeština

Cizí jazyky Ph.D. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština