Studijní plán – HGF / P2110 / 2101V003 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programP2110 – Geologické inženýrství
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101V003 – Geologické inženýrství
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Geologické inženýrství (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0902/01 HGF Aplikovaná hydrogeochemie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0904/01 AS Aplikovaná seismologie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0947/01 BGCH Biogeochemie ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0980/01 BSG Biostratigrafie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0903/01 DGVZ Důlní geologie a výpočet zásob ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0908/01 EHLNS Ekonomické hodnocení ložisek nerostných surovin ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0909/01 ENS Ekonomika nerostných surovin ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0920/01 GE Geoekologie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0922/01 GFM Geofyzikální měření ve vrtech ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0898/01 GFP Geofyzikální průzkum ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0917/01 GŽP Geochemie životního prostředí ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0897/01 GMF Geomorfologie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0893/01 GGS Globální geosystémy ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0933/01 HGF Hydraulika podzemních vod ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0910/01 HZk Hydrodynamické zkoušky ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0937/01 HGO Hydrogeologie obecná ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0944/01 IPZDGF Interpretační postupy a zpracování dat v geofyzice ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0930/01 JM Jílové minerály - vlastnosti a využití ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0951/01 JPV Jímání podzemních vod ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0931/01 LK Ložiska kaustobiolitů ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0943/01 LN Ložiska nerud ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0912/01 LRZP Ložiska ropy a zemního plynu ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0945/01 LR Ložiska rud ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0947/01 LSS Ložiska stavebních surovin ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0913/01 LG Ložisková geologie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0900/01 MIGG Měření v inženýrské geologii a geotechnice ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0958/01 MMHGP Metody a metodika hydrogeologického průzkumu ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0957/02 MMIGP Metody a metodika inženýrskogeologického průzkumu ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0968/01 HGF Metody model.podnik.cinn.pri exploat.surovin Zk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0953/01 MVGE Metody využití geotermální energie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0969/01 MP Mineralogie a petrografie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0952/01 HGF Modelování hydrogeologických procesů ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0963/01 NSP Nerostná surovinová politika ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0977/01 NMVL Netradiční metody využití ložisek ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0968/01 PG Paleogeografie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0948/01 PedD Pedologie ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0905/01 PG Petrologie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0973/01 PU Petrologie uhlí ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0975/01 PU Podzemní uskladňování ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0901/01 S Sedimentologie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0979/01 SHG Speciální hydrogeologie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0978/02 SIG Speciální inženýrská geologie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0976/01 SVP Speciální vrtné práce ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0905/01 SSSPS Stabilita svahů a sanace poruch svahů ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0982/01 SGR Stratigrafická a regionální geologie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0986/01 SNSZ Světové nerostné surovinové zdroje ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0970/01 TP Technická petrografie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0978/01 TVH Technické vlastnosti hornin ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0989/01 TTV Technika a technologie vrtání ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0974/01 TS Technologie silikátů ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0990/01 T Tektonika ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0992/01 TKP Těžba kapalin a plynů ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0909/01 UVHZ Úprava vlastností hornin a zemin ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0993/01 UGF Užitá geofyzika ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0994/01 VSG Všeobecná a strukturní geologie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0907/01 ZS Zakládání staveb ZaZk 10 h/s+0 5 čeština

Cizí jazyky Ph.D. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština