Studijní plán – HGF / P2102 / 2102V009 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programP2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102V009 – Úpravnictví
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Úpravnictví (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0915/01 AVH Antropogenní vlivy v hydrosféře ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0967/01 AEOB Aplikovaná ekologie a ochrana biosféry ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0905/01 ACHU Aplikovaná chemie /pro úpravnictví/ ZaZk 20+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0908/01 BČOV Biologické čištění odpadních vod ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0907/01 BMNS Biologické metody zpracování nerostných surovin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0902/01 ČOV Čištění odpadních vod ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0969/01 EHP Energetika heterogenních procesů ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0909/01 FaSF Flokulace a selektivní flokulace ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0912/01 Fl Flotace ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0907/01 FT Fyzika tekutin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 730-0913/01 HZM Hodnocení a zneškodnění odpadních materiálů ZaZk 0+20 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0965/01 HZBPÚ Horní zákon a bezpečnost práce v úpravnictví ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0904/01 HSO Hospodaření s odpady ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0942/01 HsV Hospodaření s vodou ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0942/02 HsV Hospodaření s vodou Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0997/01 HGF Hydrochemie ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0901/01 ChemProc Chemické procesy zpracování surovin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0920/01 ChPL Chemie pevných látek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 730-0912/01 IAL Instrumentální analytické metody a jejich využití při úpravě nerostných surovin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0940/01 IMCH Instrumentální metody chemické analýzy ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0941/01 MMA Metody mineralogické analýzy ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0917/01 OV Ochrana vod ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0937/01 PHVA Partikulární hmoty, vybrané aplikace ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0962/01 PÚP Připravné úpravnické procesy ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0919/02 PÚP Připravné úpravnické procesy Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0913/01 RP Rozdružovací procesy ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0925/01 SMTSH Skladovací a manipulační technologie sypkých hmot ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0938/01 SZUVA Strojní zařízení úpraven, vybrané aplikace ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0968/01 STPL Struktura a textura pevných látek ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0949/01 TRO Technologie recyklace odpadů ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0948/01 TRP Technologie recyklace plastů ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0910/01 TZNS Technologie zpracování nerostných surovin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0905/01 ÚprDS Úprava druhotných surovin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0972/01 UV Úprava vody Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0961/01 ÚTA Úpravnická technologická analýza ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0971/01 ZV Zásobování vodou Zk 10 h/s+0 10 čeština

Cizí jazyky Ph.D. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština