Studijní plán – HGF / N2102 / 2102T003 / - / N / K / Most / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T003 – Komerční inženýrství v oblasti surovin
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0202/08 DL Dobývání ložisek 1 ZaZk 20 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 545-0339/13 EkPod Ekonomika podniku 1 ZaZk 18 h/s+0 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 714-0512/02 KME Kvantitativní metody v ekonomice 1 ZaZk 20 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 545-0303/07 ObS Obchodní systémy 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0768/04 OH I Odpadové hospodářství I 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 222-0026/16 ÚP Územní plánování 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0224/01 CTRL Controlling 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0752/06 EM Environmentální management 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 546-0770/04 OAVŽP Oceňování antropogenních vlivů 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 516-0515/01 VL Vlastnosti látek 1 ZaZk 20 h/s+0 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0003/01 DM Důlní měřictví 1 ZaZk 12 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 542-0261/04 HŽP Hornictví a ŽP 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0403/03 ORDS Organizace a řízení dobývání surovin 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0760/02 UČV Úprava a čištění vod 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/04 IPK Interpersonální komunikace 1 Za 10 h/s+0 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0222/07 Ochrana ovzduší 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0227/01 PER Personalistika 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 542-0433/02 ZÚNS Základy úpravy nerostných surovin 2 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0363/03 HP Horní právo 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0716/03 NoK Nauka o krajině 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0433/01 PvHP Právo v hospodářské praxi 2 KlZap 0+6 h/s 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0373/04 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 2 ZaZk 20 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 030-0043/01 KZOO Krizové řízení a ochrana obyvatelstva 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 223-0045/03 S1 Stavebnictví I 2 ZaZk 20 h/s+0 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0044/01 HPPSS Havarijní plánování pro státní správu 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 639-0820/02 QM Management jakosti 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0222/01 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+6 h/s 15 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0222/03 SDP Seminář k diplomové práci 3 Za 0+6 h/s 0 čeština