Studijní plán – FBI / P3908 / 3908V009 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programP3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908V009 – Požární ochrana a bezpečnost
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - 3908V004 Doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0907/01 AnR Analýza rizik ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0921/01 BJZ Bezpečnost jaderných zařízení Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0916/01 BPL Bezpečnostní plánování Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0903/01 BTPr Bezpečnost technologických procesů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0919/01 BUaM Bezpečnost území a její management Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0910/01 CBRN CBRN bezpečnost ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0906/01 dyna Dynamika požáru ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 619-0907/01 FCHHV Fyzikální chemie hoření a výbuchu ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 548-0915/01 GITB Geoinformační technologie a bezpečnost ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 338-0931/02 FBI Hydromechanika ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 617-0930/01 CH Chemie ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 617-0938/01 CHHH Chemie hoření a hašení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 639-0931/01 IMS Integrované systémy řízení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0911/01 DKR Krizové řízení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0913/01 LFPB Lidský faktor v průmyslové bezpečnosti ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0902/01 Management rizika požárů a výbuchů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 457-0907/01 MTS Matematická teorie spolehlivosti ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 714-0932/01 MMBI Matematické metody v bezpečnostním inženýrství ZaZk 0+10 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 040-0908/01 MMP Měření a monitoring prostředí ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0902/01 NoB Nauka o nebezpečí ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0906/01 NbLP Nebezpečné látky a přípravky ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0909/01 OOb Ochrana obyvatelstva ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0910/01 OZ Ochrana před zářením ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0917/01 OVHI Ochrana vodohospodářské infrastruktury Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0904/01 PBZ-D Požárně bezpečnostní zařízení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0908/01 PTV Požárně technické vlastnosti materiálů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0915/01 PB Požární bezpečnost Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0901/01 POS Požární bezpečnost staveb a technologií ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0912/01 PZH Prevence závažných havárií ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 617-0957/01 PI Procesní inženýrství ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0904/01 PPTZ Protivýbuchová prevence technologických zařízení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 619-0909/01 PTHPO Přenos tepla a hmoty v požární ochraně ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0912/01 PK Přírodní katastrofy a jejich řešení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0909/01 PAB Psychologické aspekty bezpečnosti ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 361-0956/01 HGF Sdílení tepla v požární ochraně ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0920/01 SM Spektroskopické metody v požární ochraně a bezpečnostním inženýrství Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0907/01 takmu Taktika zdolávání mimořádných událostí ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0903/01 TP Technické prostředky požární ochrany ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0918/01 TS ZP Technické systémy záchranných prací Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 361-0955/01 Termo Termomechanika ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 040-0901/01 TOXI Toxikologie ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0905/01 VKSNČ Vliv krizových situací na člověka ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0963/01 VPČ Vliv prostředí na člověka a BOZP ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 516-0946/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0905/01 ZM Základy modelování v PO ZaZk 2+0 10 čeština

PV - 3908V004 Doktorské studium-jazyky (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 712-0791/01 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština

PV - 3908V004 Doktorské studium-jazyky (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 712-0791/01 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština

PV - 3908V009 Doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0907/01 AnR Analýza rizik ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0921/01 BJZ Bezpečnost jaderných zařízení Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0916/01 BPL Bezpečnostní plánování Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0903/01 BTPr Bezpečnost technologických procesů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0919/01 BUaM Bezpečnost území a její management Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0910/01 CBRN CBRN bezpečnost ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0906/01 dyna Dynamika požáru ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 619-0907/01 FCHHV Fyzikální chemie hoření a výbuchu ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 548-0915/01 GITB Geoinformační technologie a bezpečnost ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 338-0931/02 FBI Hydromechanika ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 617-0938/01 CHHH Chemie hoření a hašení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 639-0931/01 IMS Integrované systémy řízení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0911/01 DKR Krizové řízení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0913/01 LFPB Lidský faktor v průmyslové bezpečnosti ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0902/01 Management rizika požárů a výbuchů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 457-0907/01 MTS Matematická teorie spolehlivosti ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 714-0932/01 MMBI Matematické metody v bezpečnostním inženýrství ZaZk 0+10 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 040-0908/01 MMP Měření a monitoring prostředí ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0902/01 NoB Nauka o nebezpečí ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0906/01 NbLP Nebezpečné látky a přípravky ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0909/01 OOb Ochrana obyvatelstva ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0910/01 OZ Ochrana před zářením ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0917/01 OVHI Ochrana vodohospodářské infrastruktury Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0904/01 PBZ-D Požárně bezpečnostní zařízení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0908/01 PTV Požárně technické vlastnosti materiálů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0915/01 PB Požární bezpečnost Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0901/01 POS Požární bezpečnost staveb a technologií ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0912/01 PZH Prevence závažných havárií ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 617-0957/01 PI Procesní inženýrství ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0904/01 PPTZ Protivýbuchová prevence technologických zařízení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 619-0909/01 PTHPO Přenos tepla a hmoty v požární ochraně ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0912/01 PK Přírodní katastrofy a jejich řešení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0909/01 PAB Psychologické aspekty bezpečnosti ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 361-0956/01 HGF Sdílení tepla v požární ochraně ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0920/01 SM Spektroskopické metody v požární ochraně a bezpečnostním inženýrství Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0907/01 takmu Taktika zdolávání mimořádných událostí ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0903/01 TP Technické prostředky požární ochrany ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0918/01 TS ZP Technické systémy záchranných prací Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 361-0955/01 Termo Termomechanika ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 040-0901/01 TOXI Toxikologie ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0905/01 VKSNČ Vliv krizových situací na člověka ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0963/01 VPČ Vliv prostředí na člověka a BOZP ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 516-0946/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 617-0949/01 VKCH Vybrané kapitoly z chemie Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0905/01 ZM Základy modelování v PO ZaZk 2+0 10 čeština