Studijní plán – HGF / B2102 / 2102R003 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102R003 – Komerční inženýrství v oblasti surovin
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Komerční inženýrství v obl. surovin 3.r. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0495/04 AVT Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0243/03 EPPer Ekonomika práce a personalistika 3 ZaZk 15 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 544-0062/08 MKn Mapy a katastr nemovitostí 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0333/08 Podnik Podnikatelství 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0067/01 ZMNG Základy managementu 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0261/05 BANK Bankovnictví 3 ZaZk 15 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0304/04 ObchS Obchod surovinami 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0386/03 OV Ochrana vod 3 KlZap 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 545-0205/01 PraxBcP Praxe pro vypracování Bc práce 3 Za 0+5 d 0 čeština
Výběr v OSP 545-0204/02 SemBcP Seminář k Bc práci 3 Za 0+6 h/s 7 čeština

V - Komerční inženýrství v obl. surovin 3.r. (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0201/02 Arch Archivnictví 3 Za 6 h/s+0 3 čeština

PV - Komerční inženýrství v obl. surovin 3.r. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0103/10 FIL Filozofie 3 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0716/04 KLD Konzervace a likvidace dolů 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0411/07 PPvE Právní předpisy v ekonomice 3 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0501/11 PSYCH-1 Psychologie I. 3 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0313/02 VT Výrobní technologie 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0502/05 PS II Psychologie II. 3 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0605/15 sociologie Sociologie 3 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 714-0588/02 VRA Vytváření a realizace algoritmů 3 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština

Student je povinen vybrat si na zimní i letní semestr 1 předmět z nabídky katedry společenských věd 711.

P - Komerční inženýrství v oblasti s. 2.r. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0512/02 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 714-0567/02 BM II Bakalářská matematika II 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0225/01 DEP Daňová evidence podnikatelů 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0202/12 DL Dobývání ložisek 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0215/01 FSI Finanční systémy I 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0353/03 BI I. Bezpečnostní inženýrství I 2 ZaZk 10+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0250/04 EKSTA Ekonomická statistika 2 ZaZk 6 h/s+9 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 711-0412/10 Spr Správní právo 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0423/07 Sss Státní správa a samospráva 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

V - Komerční inženýrství v oblasti sur. 2.r. (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0403/04 FP Finanční právo 2 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0060/01 WWW Tvorba WWW stránek a WWW serverů 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

PV - Komerční inženýrství v oblasti sur. 2.r. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0512/01 EM Environmentální management 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0514/01 OH Odpadové hospodářství 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0410/06 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 617-0018/03 ZCH Základy chemie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0373/18 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 2 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0216/01 FSII Finanční systémy II 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0433/02 ZÚNS Základy úpravy nerostných surovin 2 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština

Cizí jazyk - 2.ročník (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0103/02 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0907/02 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0303/02 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0507/02 Rb/III Jazyk ruský b/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0707/02 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0104/04 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0908/05 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0304/04 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0508/05 Rb/IV Jazyk ruský b/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0708/05 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština

Student si musí povinně zapsat na oba semestry jeden z uvedených cizích jazyků, který číselně navazuje na cizí jazyk zapsaný v letním semestru 1. ročníku.