Study plan – HGF / N2102 / 3904T005 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2010/2011Study programmeN2102 - Mineral Raw Materials
FacultyFaculty of Mining and GeologyField of study3904T005 - Environmental Engineering
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
PV - Environmentální inženýrství 1. ročník (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 541-0295/01 GIS Geographic Information Systems 1 GC 1+3 4 Czech
PSP selection 546-0729/01 PR Industrial Risks 1 GC 1+1 3 Czech
PSP selection 546-0494/01 MSE Methods of Ecosystem Studies 1 GC 1+1 3 Czech

podmínkou je výběr dvou povinně volitelných odborných předmětů

PV - Environmentální inženýrství 2. ročník (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 546-0415/01 HoEnvRiz Environmental Risk Assessment 2 GC 2+0 3 Czech
PSP selection 546-0493/01 GBotN Geobotany 2 GC 1+1 3 Czech
PSP selection 546-0417/01 MB Mineral Biotechnology 2 GC 2+0 3 Czech
PSP selection 546-0615/01 FEZP Philosophy and Ethics of Environment 2 GC 0+2 3 Czech
PSP selection 546-0414/01 DaŽP Transport and Environment 2 GC 2+0 3 Czech

podmínkou je výběr dvou povinně volitelných odborných předmětů

Cizí jazyky ŠP (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0803/01 ŠZ-HGF 1 Spanish for Elementary 1-HGF 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0805/01 ŠM-HGF 1 Spanish for Managers 1 – HGF 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0804/01 ŠZ-HGF 2 Spanish for Elementary 2 - HGF 2 CrEx 0+2 4 Czech
PSP selection 712-0806/01 ŠM-HGF 2 Spanish for Managers 2 - HGF 2 CrEx 0+2 4 Czech

P - Environmentální inženýrství (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 546-0495/01 InEkoN Engineering Ecology 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 541-0313/01 EnvInf Environmental Informatics 1 GC 2+1 4 Czech
PSP selection 546-0068/03 HydBioN Hydrobiology 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 546-0214/06 PEDN Pedology 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 714-0513/01 VKM Special Topics in Mathematics 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 541-0484/14 IGHG Engineering Geology and Hydrogeology 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 546-0719/02 TCvEkN Field Training in Ecology 1 Cr 0+5 D 2 Czech
PSP selection 545-0078/01 ISPK Informations Systems at Landscape Cultivation 1 CrEx 1+2 4 Czech
PSP selection 546-0491/01 PP Practice for the Diploma Thesis 1 Cr 0+2 W/S 4 Czech
PSP selection 546-0421/06 PTOZP Preventive Techniques in Environmental Protection 1 GC 2+1 4 Czech
PSP selection 516-0517/02 VKF Selected Chapters of Physics 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 546-0221/07 OCHPN Soil Protection 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 546-0476/01 OČV Water Protection and Cleaning 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 546-0426/05 OchOvzd Air Protection 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 546-0424/01 ENGCH Environmental Geochemistry 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 546-0770/05 OAVŽP Environmental Impact Assessment 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 546-0428/01 RegKrN Landscape Regeneration 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 546-0471/01 OH Waste Management 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 546-0452/01 DP Diploma Thesis 2 Cr 0+2 15 Czech
PSP selection 546-0401/05 EM Environmental Management 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 546-0474/02 Krajsys Landscape System 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 546-0429/03 MS Monitoring Systems 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 546-0492/01 TCv_KrSys Tutorial in Teritory - Landscape System 2 Cr 0 D+2 D 1 Czech

TV a výcvikové kurzy Mg. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech