Studijní plán – HGF / N2102 / 3904T022 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T022 – Zpracování a zneškodňování odpadů
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0003/02 FyzPro Fyzikální procesy 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0450/02 ChMZNSaO Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů 1 ZaZk 14 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 546-0006/03 StatMvOH Statistické metody v odpadovém hospodářství 1 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 714-0513/02 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 361-0802/03 ZE Základy energetiky 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0043/03 BioTech Biotechnologie 1 ZaZk 14 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 546-0010/02 ExZEaTM Exkurze základy energetiky, termické metody 1 Za 0+1 d 1 čeština
Výběr v OSP 546-0011/02 LabChemBio Laboratorní cvičení z chemických procesů a biotechnologií 1 Za 0+4 d 2 čeština
Výběr v OSP 546-0496/01 TCzOH Terénní cvičení z odpadového hospodářství 1 Za 0+1 t 2 čeština
Výběr v OSP 546-0445/02 TM Termické metody 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0434/02 ZK Zpracování kalů 1 ZaZk 14 h/s+6 h/s 9 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0048/06 ČOV Čištění odpadních vod 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 639-0820/02 QM Management jakosti 1 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0498/01 HospOI Hospodaření s odpady I 2 ZaZk 20 h/s+0 9 čeština
Výběr v OSP 546-0224/05 LEGZP Legislativa životního prostředí 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0293/03 PeKr Péče o krajinu 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0448/01 RO Recyklace odpadů 2 ZaZk 12 h/s+6 h/s 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0016/10 GIS Geografické informační systémy 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0281/08 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0784/01 RP Recyklace plastů 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0401/02 EM Environmentální management 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0027/02 ExHOSPO Exkurze z předmětu Hospodaření s odpady 2 Za 0+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 546-0029/02 ExRek Exkurze z předmětu Rekultivace a péče o krajinu 2 Za 0+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 546-0440/01 HVO Hodnocení vlastností odpadů 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0499/01 HospOII Hospodaření s odpady II 2 ZaZk 20 h/s+0 9 čeština
Výběr v OSP 546-0446/02 RaRKraj Rekultivace a regenerace krajiny 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0253/03 EnviInfo Environmentální informatika 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0454/02 EST Technická estetika 2 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0749/03 BRM Bioremediace 3 ZaZk 16 h/s+4 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 541-0099/04 GE Geoekologie 3 ZaZk 16 h/s+4 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 541-0566/02 MDKP Metody dekontaminace prostředí 3 ZaZk 20 h/s+0 9 čeština
Výběr v OSP 546-0409/03 OV Ochrana vod 3 Zk 12 h/s+0 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0294/02 CP Čistší produkce 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0452/01 DP Diplomová práce 3 Za 0+15 h/s 15 čeština
Výběr v OSP 541-0064/01 EGE Exkurze z předmětu Geoekologie 3 Za 0+1 d 1 čeština
Výběr v OSP 541-0450/02 EMDP Exkurze z předmětu Metody dekontaminace prostředí 3 Za 0+1 d 1 čeština
Výběr v OSP 546-0451/03 OS Oborový seminář 3 Za 0+12 h/s 5 čeština