Studijní plán – HGF / N2102 / 2102T003 / 00 / N / K / Most / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T003 – Komerční inženýrství v oblasti surovin
Typ studianavazující magisterskéSpecializace00 – Komerční inženýrství v oblasti surovin
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlesemestru
P - Komerční inženýrství v oblasti surovin (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0363/03 HP Horní právo 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0238/03 MvHPr Management v hospodářské praxi 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0303/07 ObS Obchodní systémy 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0277/04 US Účetní systémy 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0026/18 ÚP Územní plánování 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 714-0513/01 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0224/01 CTRL Controlling 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0111/02 ENS Ekonomika nerostných surovin 1 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0752/08 EM Environmentální management 1 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0770/04 OAVŽP Oceňování antropogenních vlivů 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0068/01 OCM Oceňování majetku 1 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

určeno pro studenty v Mostě

P - Komerční inženýrství v oblasti surovin (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0426/06 OchOvzd Ochrana ovzduší 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0227/01 PER Personalistika 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 542-0433/02 ZÚNS Základy úpravy nerostných surovin 2 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0373/04 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 2 ZaZk 20 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 030-0043/01 KZOO Krizové řízení a ochrana obyvatelstva 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0222/01 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+6 h/s 15 čeština
Výběr v OSP 223-0045/03 S1 Stavebnictví I 2 ZaZk 20 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 545-0222/03 SDP Seminář k diplomové práci 3 Za 0+6 h/s 0 čeština

určeno pro studenty v MOSTĚ

PV - Komerční inženýrství v oblasti surovin (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0363/03 HP Horní právo 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0422/03 NoK Nauka o krajině 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 711-0433/01 PvHP Právo v hospodářské praxi 2 KlZap 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 030-0044/01 HPPSS Havarijní plánování pro státní správu 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 639-0820/02 QM Management jakosti 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština

určeno pro studenty v MOSTĚ