Studijní plán – FMT / M2109 / 2109T016 / - / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programM2109 – Metalurgické inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2109T016 – Metalurgie železa a oceli
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Metalurgie železa a oceli (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-0053/02 Algoritmy metalurgických procesů 6 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 618-0082/02 AZVŽ Alternativní způsoby výroby železa 6 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 618-0052/03 Elektrometalurgie a výroba feroslitin 6 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 618-0011/02 PřPrSe Předdiplomní praxe - seminář 6 Za 0+0 15 čeština

PV - Metalurgie železa a oceli (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 344-0081/02 HZO Hutní zařízení oceláren 6 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 617-0103/02 K Koksárenství 6 ZaZk 22 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 637-0132/02 MČK Metalurgie čistých kovů 6 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština

P - Státní zkouška - mag. dob. obory (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 600-0100/01 Státní závěrečná zkouška 6 ZaZk 0+1 d 15 čeština

PV - Cizí jazyk (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 4 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 4 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0503/01 Ra/III Jazyk ruský a/III 4 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 4 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/01 Na/IV Jazyk německý a/IV 4 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0504/01 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 4 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština