Study plan – FEI / B2649 / 2601R004 / - / B / K / Ostrava / cs

Academic year2010/2011Study programmeB2649 - Electrical Engineering
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study2601R004 - Measurement and Control Engineering
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyCombinedLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - 1. ročník Bc. - ET, PEZ (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 420-2016/01 TOI Circuit Theory I 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 450-2001/01 ZPP3 Computers Basics 1 GC 0+12 H/S 4 Czech
PSP selection 470-2201/01 LA1 Linear Algebra 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 516-0411/01 ZF Principles of Physics 1 Cr 0 H/S+14 H/S 2 Czech
PSP selection 420-2004/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 6 H/S+0 H/S 1 Czech
PSP selection 410-2101/01 TD Technical Documentation 1 GC 8 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 420-2017/01 TOII Circuit Theory II 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 450-2018/01 EM Electrical Measurements 1 CrEx 0+18 H/S 6 Czech
PSP selection 410-2102/01 EEN Electrical Power Engineering 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 637-0079/05 ETM Electrotechnical Materials 1 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 711-0203/13 DVT History of Science and Technology 1 Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 470-2102/01 MA 1 Mathematical Analysis I 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 516-0412/03 FYI Physics I 1 CrEx 0+18 H/S 5 Czech

1. ročník
•Předmět Bezpečnost v elektrotechnice BC se uskuteční novou blokovou formou na začátku zimního semestru.
•Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk.
•Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky katedry tělesné výchovy na začátku semestru. Další volba je na studentovi. Katedra tělesné výchovy dále nabízí studentům všech ročníků možnost absolvování volitelného předmětu Tělesná výchova a účasti na jednotýdenních zimních a letních výcvikových kurzech. Bližší informace přímo na katedře tělesné výchovy a sportu.
•Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min. 16 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku, platí jen pro prezenční studium.
•Minimální počet kreditů nutný pro pokračování v bakalářském studijním programu po prvním ročníku studia je nejméně 40 kreditů k 31. srpnu.
•Předmět Základy matematiky si zapisují jen ti studenti, kteří u přijímacích zkoušek dosáhli 5 bodů a méně.

V - 1. ročník Bc. - ET, PEZ (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 470-2101/01 ZMA Principles of Mathematics 1 Cr 0 H/S+8 H/S 2 Czech

PV - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - zimní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0120/02 Aa/I-FEI English Language a/I for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0124/02 Ab/I-FEI English Language b/I for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0122/02 Aa/III-FEI English Language a/III for FEI - elementary 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0126/02 Ab/III-FEI English Language b/III for FEI - intermediate 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech

PV - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - letní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0121/02 Aa/II-FEI English Language a/II for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0125/02 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0123/02 Aa/IV-FEI English Language a/IV for FEI - elementary 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0127/02 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech

P - Měřicí a řídicí technika - ET (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 430-2201/01 EL Electronics 2 CrEx 3 H/S+18 H/S 6 Czech
PSP selection 470-2103/01 MA2 Mathematical Analysis II 2 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 410-2204/01 VUEE Power Energy Generation and Utilization 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 450-2009/01 SaS Signals and Systems 2 CrEx 2 H/S+12 H/S 6 Czech
PSP selection 711-0605/26 sociologie Sociology 2 Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 450-2019/01 KYB Cybernetics 2 CrEx 2 H/S+12 H/S 6 Czech
PSP selection 430-2203/01 ČMT1 Digital and Microprocessor Technique I 2 CrEx 3 H/S+18 H/S 6 Czech
PSP selection 430-2204/01 MS Mechatronic Systems 2 CrEx 3 H/S+18 H/S 6 Czech
PSP selection 450-2020/01 BS1 Bachelor Seminar Work 1 3 Cr 0+3 H/S 8 Czech
PSP selection 450-2021/01 BS2 Bachelor Seminar Work 2 3 Cr 0+42 H/S 8 Czech

2. ročník
•Pro postup do 3.ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1.ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
•Exkurze u firem z oblasti měřicí a řídicí techniky v rámci odborných předmětů oboru.
•Studenti si musí zapsat všechny povinné předměty i všechny předměty povinně volitelné pro daný obor.

3. ročník
•Předměty SZZ: Elektrotechnika, Měřicí a řídicí technika
•Výuka v letním semestru probíhá 10.týdnů.
•Předměty Číslicové signály a soustavy je doporučený předmět pro studenty, kteří chtějí pokračovat v navazujícím magisterském studiu, s jeho znalostí se počítá.
•Exkurze u firem z oblasti měřicí a řídicí techniky v rámci odborných předmětů oboru.
•Možnosti absolvování předmětu Bakalářský seminář(projekt)1,2: a) zpracování tématu z katedry b) zpracování tématu z firmy c) formou praxe ve firmě ( u SZZ je studentem prezentována závěrečná zpráva o průběhu praxe).

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Měřicí a řídicí technika - ET (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 450-2041/01 ZPŘS Programming Basics for Control Systems 2 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 450-2003/01 SaM Sensors and Measurement 2 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 450-2022/01 ZEMR Fundamentals of Electromechanics for Control 2 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 470-2104/01 MARS Mathematical Analysis of Control Systems 2 GC 0+10 H/S 2 Czech
PSP selection 450-2023/01 SRvRC Real Time Control Systems 2 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 450-2024/01 ŘS Control Systems 3 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 450-2034/01 ARS Control Systems Analysis 3 GC 2 H/S+12 H/S 5 Czech
PSP selection 450-2025/01 PAVŘS Programmable Controllers and HMI/SCADA Systems 3 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 450-2027/01 EMP Electronic Measurement and Instrumentation 3 CrEx 2 H/S+12 H/S 6 Czech
PSP selection 450-2026/01 PMR Projection of Measuring and Control 3 GC 2 H/S+12 H/S 4 Czech

V - Měřicí a řídicí technika - ET (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 470-2502/01 NMM Numerical Methods with Matlab 2 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 450-2029/01 SsUI Artificial Intelligence Systems 3 GC 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 450-2032/01 ZKTE Basics of Constructions Technologies in Electronics 3 GC 0+12 H/S 4 Czech
PSP selection 450-2030/01 BPT Biomedical Instrumental Technology 3 GC 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 450-2017/01 BTE Biotelemetry 3 GC 2 H/S+8 H/S 3 Czech
PSP selection 450-2031/01 ZBioV Grounding of Biomedical Sciences 3 GC 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 639-0403/02 QM Quality Management 3 CrEx 14 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 450-2023/01 SRvRC Real Time Control Systems 3 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 450-2028/01 VI1 Virtual Instrumentation I 3 CrEx 0 H/S+12 H/S 6 Czech
PSP selection 450-2037/01 AŘSPA Application of Control Systems with Programmable Controllers 3 GC 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 450-2036/01 CSaS Digital Signals and Systems 3 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 450-2038/01 ZKTR Fundamentals of Component Technologies in Control 3 GC 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 450-2035/01 ZF Physiology Fundaments 3 GC 2 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2031/01 KTP Soft Skills 3 GC 0 H/S+8 H/S 2 Czech
PSP selection 450-2013/01 SSB Transducers and sensors in biomedicine 3 CrEx 2 H/S+12 H/S 5 Czech
PSP selection 450-2033/01 VI2 Virtual Instrumentation II. 3 CrEx 0 H/S+12 H/S 4 Czech

PV - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - zimní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0120/02 Aa/I-FEI English Language a/I for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0124/02 Ab/I-FEI English Language b/I for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0122/02 Aa/III-FEI English Language a/III for FEI - elementary 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0126/02 Ab/III-FEI English Language b/III for FEI - intermediate 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech

PV - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - letní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0121/02 Aa/II-FEI English Language a/II for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0125/02 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0123/02 Aa/IV-FEI English Language a/IV for FEI - elementary 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0127/02 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech