Studijní plán – FEI / B2649 / 3901R039 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programB2649 - Elektrotechnika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor3901R039 - Biomedicínský technik
Typ studiabakalářskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - 1. ročník Bc. - ET,PEZ (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-2004/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-2201/01 LA1 Lineární algebra 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 410-2101/01 TD Technická dokumentace 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 420-2016/01 TOI Teorie obvodů I 1 ZaZk 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 516-0411/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 450-2001/01 ZPP3 Základy použití počítačů 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-2018/01 EM Elektrická měření 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 410-2102/01 EEN Elektroenergetika 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 637-0079/05 ETM Elektrotechnické materiály 1 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 516-0412/03 FYI Fyzika I 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 470-2102/01 MA 1 Matematická analýza I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 420-2017/01 TOII Teorie obvodů II 1 ZaZk 2+4 6 čeština

1. ročník
•Předmět Bezpečnost v elektrotechnice BC se uskuteční novou blokovou formou na začátku zimního semestru.
•Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk.
•Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky katedry tělesné výchovy na začátku semestru. Další volba je na studentovi. Katedra tělesné výchovy dále nabízí studentům všech ročníků možnost absolvování volitelného předmětu Tělesná výchova a účasti na jednotýdenních zimních a letních výcvikových kurzech. Bližší informace přímo na katedře tělesné výchovy a sportu.
•Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min. 16 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku, platí jen pro prezenční studium.
•Minimální počet kreditů nutný pro pokračování v bakalářském studijním programu po prvním ročníku studia je nejméně 40 kreditů k 31. srpnu.
•Předmět Základy matematiky si zapisují jen ti studenti, kteří u přijímacích zkoušek dosáhli 5 bodů a méně.
•Student musí během studia absolvovat 2 předměty z nabídky Katedry společenských věd. První předmět je zařazen ve studijním plánu do 1. ročníku letního semestru. K volbě konkrétního předmětu bude student vyzván sdělením vedení fakulty prostřednictvím internetových stránek fakulty během zkouškového období po zimním semestru. Druhý předmět je zařazen ve studijním plánu do 2. ročníku zimního semestru a student provádí jeho volbu v předběžném zápisu.

V - 1. ročník Bc. - ET,PEZ (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-2101/01 ZMA Základy matematiky 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština

Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem a současně se přihlásí do výběrového řízení na tento pobyt (mobility.fei@vsb.cz).
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. V případě anglické konverzace musí mít studenti vykonanou zkoušku z anglického jazyka. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků s Mgr. Evou Adámkovou.

PV - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - zimní (povinně volitelný)Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0120/01 Aa/I-FEI Jazyk anglický a/I pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0124/01 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0122/01 Aa/III-FEI Jazyk anglický a/III pro FEI - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0126/01 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 čeština

PV - Cizí jazyk pro IKT, ET,PEZ - letní (povinně volitelný)Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0121/01 Aa/II-FEI Jazyk anglický a/II pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0125/01 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0123/01 Aa/IV-FEI Jazyk anglický a/IV pro FEI - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0127/01 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština

PV - Spol. vědy 1.roč. - ET, PEZ, IKT (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0203/13 DVT Dějiny vědy a techniky 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0103/26 FIL Filozofie 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0303/26 Polit Politologie 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0501/25 PSYCH-1 Psychologie I. 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0605/26 sociologie Sociologie 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0204/15 SNH Světová a národní historie I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0479/21 ZP Základy práva 1 Za 0+2 2 čeština

V - Tělesná výchova a kurzy 1.roč. (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0117/01 ZVK1 Zimní výcvikový kurz 1.ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0118/01 LVK1 Letní výcvikový kurz 1.roč. 1 Za 0 t+1 t 0 čeština

P - Biomedicínský technik (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-8404/01 AN Anatomie 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 420-2004/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 450-8406/01 EvZ Etika ve zdravotnictví 1 Za 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 450-8405/01 FaPF Fyziologie a patologická fyziologie 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 450-8407/01 JLaOT Jazyk latinský a odborná terminologie 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 470-2201/01 LA1 Lineární algebra 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 410-2101/01 TD Technická dokumentace 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 516-0411/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 470-2101/01 ZMA Základy matematiky 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 450-2001/01 ZPP3 Základy použití počítačů 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 420-2015/01 EO I Elektrické obvody I 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 516-0412/03 FYI Fyzika I 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 450-8401/01 KPTDN Klinická propedeutika a technika v diagnostice nemocí 1 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 470-2102/01 MA 1 Matematická analýza I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-8402/01 OPZZ Organizace a provoz zdravotnických zařízení - terénní praxe 1 Za 0+32 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 450-8403/01 PAT Patologie 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 450-8409/01 PPZOT První pomoc a základy ošetřovatelské techniky 1 Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 450-8408/01 PaK Psychologie a komunikace 1 Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 420-2014/01 EOII Elektrické obvody II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 470-2103/01 MA2 Matematická analýza II 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-2002/01 MaS Matlab a simulace 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-2003/01 SaM Senzory a měření 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-2004/01 TEP 1 Technika elektronických přístrojů 1 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-8410/01 VMPTICH Vyšetřovací metody a přístrojová technika v interních a chirurgických oborech 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-8415/01 FPT Fyzikální a přístrojová technika nukleární medicíny 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 450-8416/01 HaE Hygiena a epidemiologie 2 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 460-2032/01 ISZ Informační systémy ve zdravotnictví 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-2005/01 MZD Měření a zpracování dat 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-2006/01 MEP Měření na elektronických přístrojích 2 ZaZk 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 450-8411/01 SŘPDP Souvislá řízená praxe - diagnostické přístroje 2 Za 0+50 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 450-8413/01 SŘPLP Souvislá řízená praxe - laboratorní přístroje 2 Za 0+20 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 450-8412/01 SŘPTP Souvislá řízená praxe - terapeutické přístroje 2 Za 0+30 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 450-8414/01 VMPTU Vyšetřovací metody a přístrojová technika v urgentní medicíně 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-8417/01 ZMV Základy metodologie výzkumu 2 Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 450-2007/01 ZEP1 Zdravotnické elektrické přístroje 1 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 450-2011/01 BS Bakalářský seminář I 3 Za 0+3 8 čeština
Výběr v OSP 450-8420/01 BPOOK Bezpečnost práce na ozařovnách onkologické kliniky 3 Za 3 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 450-8419/01 RLP Radiologické přístroje 3 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 450-8418/01 RTP Radioterapeutické přístroje 3 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 450-2009/01 SaS Signály a soustavy 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 450-2012/01 SMŘ Systémy monitorování a řízení 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-2010/01 ZEP2 Zdravotnické elektrické přístroje 2 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 450-2014/01 BS Bakalářský seminář II 3 Za 0+3 8 čeština
Výběr v OSP 450-2015/01 MZT Management zdravotnické techniky 3 Za 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 450-2013/01 SSB Snímače a senzory v biomedicíně 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 450-8421/01 VZ Veřejné zdravotnictví 3 Za 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 420-2010/02 ZEP Základní elektrotechnické předpisy 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-8422/01 ZP Zdravotnické právo 3 Za 1+0 1 čeština

1. ročník
•Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky katedry tělesné výchovy na začátku semestru. Další volba je na studentovi. Katedra tělesné výchovy dále nabízí studentům všech ročníků možnost účasti na jednotýdenních zimních a letních výcvikových kurzech. Bližší informace přímo na katedře tělesné výchovy a sportu.
•Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout 16 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku.
•Minimální počet kreditů nutný pro pokračování v bakalářském studijním programu po prvním ročníku studia je nejméně 40 kreditů.
•Předmět Bezpečnost v elektrotechnice BC se uskuteční novou blokovou formou na začátku zimního semestru.
•Student si zapisuje povinně první čtyři semestry jeden z cizích jazyků z nabídky katedry jazyků. Doporučujeme anglický jazyk.
•Předmět Organizace a provoz zdravotnických zařízení - terénní praxe (celková doba 32 hodin) se absolvuje po skončení výuky v letním semestru blokově v týdnu určeném po dohodě se zdravotnickými zařízeními. Přesný termín bude oznámen během letního semestru. Předmět mohou absolvovat pouze studenti, kteří prokážou řádným dokladem (očkovací průkaz, potvrzení lékaře) absolvování povinného očkování proti hepatitidě typu B. Očkování musí proběhnout v rozmezí 2-12 měsíců před zahájením předmětu. Očkování je předpokladem pro výkon praxe v ošetřovatelských a nelékařských činnostech ve zdravotnických zařízeních.
•Student musí během studia absolvovat 2 předměty z nabídky Katedry společenských věd. První předmět je zařazen ve studijním plánu do 1. ročníku letního semestru. K volbě konkrétního předmětu bude student vyzván sdělením vedení fakulty prostřednictvím internetových stránek fakulty během zkouškového období po zimním semestru. Druhý předmět je zařazen ve studijním plánu do 2. ročníku zimního semestru a student provádí jeho volbu v předběžném zápisu.

2. ročník

•Během prvního a druhého ročníku je nutno vykonat dva společenskovědní předměty.
•U anglického jazyka volte správnou úroveň (a - začátečníci, b - pokročilí)

•Předmět Souvislá řízená praxe - diagnostické přístroje (celková doba 50 hodin) a Souvislá řízená praxe – terapeutické přístroje (celková doba 30 hodin) a Souvislá řízená praxe – laboratorní přístroje (celková doba 20 hodin)absolvují studenti po skončení výuky v letním semestru do zahájení výuky v zimním semestru následujícího ročníku v termínech na které se individuálně zapíší během letního semestru. Praxe probíhá pod dohledem mentorů na vybraných zdravotnických pracovištích. Předměty mohou absolvovat pouze studenti, kteří prokážou řádným dokladem (očkovací průkaz, potvrzení lékaře) absolvování povinného očkování proti hepatitidě typu B. Očkování musí proběhnout v rozmezí 2-12 měsíců před zahájením předmětů. Očkování je předpokladem pro výkon praxe v ošetřovatelských a nelékařských činnostech ve zdravotnických zařízeních.
• Pro postup do 3.ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1.ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.

3. ročník
•Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
•Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce a ústní zkouška z předmětů Biomedicínská a měřicí technika a Vyšetřovací metody a přístrojová technika v klinických oborech.
•Předmět 450-8420/01 - Bezpečnost práce na ozařovnách onkologické kliniky - je jako bezpečnostní 3 hodinové povinné školení s 0 kredity před absolvováním předmětů s problematikou radiologie a radioterapie v 6. semestru studia, protože cvičení v těchto předmětech probíhají na pracovištích se zařízeními generujícími radioaktivní záření.
•Možnosti absolvování předmětu Bakalářský seminář(projekt)1,2: a) zpracování tématu z katedry b) zpracování tématu z firmy c) formou praxe ve firmě ( u SZZ je studentem prezentována závěrečná zpráva o průběhu praxe).

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

V - Biomedicínský technik (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-8424/01 CN Civilizační nemoci 1 Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 450-8425/01 PTKPH Přístrojová technika a kompenzační pomůcky u handicapovaných 1 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 450-2016/01 ZBKY Základy biokybernetiky 1 Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 450-8423/01 ZMI Základy mikrobiologie a imunologie 1 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 450-2041/01 ZPŘS Základy programování řídicích systémů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-8426/01 AUD Audiometrie 2 Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 450-2017/01 BTE Biotelemetrie 2 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 516-0413/02 FYII Fyzika II 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-8427/01 RPZPA Riziko pracovní zátěže pohybového aparátu 2 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 450-2008/01 BFY Biofyzika 2 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 450-8428/01 VMPTOL Vyšetřovací metody a přístrojová technika v očním lékařství 2 Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 450-8429/01 VMPTR Vyšetřovací metody a přístrojová technika v rehabilitaci 2 ZaZk 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 460-2031/01 KTP Kompetence pro trh práce 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 420-2020/01 PEO Praktika z elektronických obvodů 3 KlZap 0+3 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština

Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem a současně se přihlásí do výběrového řízení na tento pobyt (mobility.fei@vsb.cz).
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. V případě anglické konverzace musí mít studenti vykonanou zkoušku z anglického jazyka. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků s Mgr. Evou Adámkovou.

PV - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - zimní (povinně volitelný)Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0120/01 Aa/I-FEI Jazyk anglický a/I pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0124/01 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0122/01 Aa/III-FEI Jazyk anglický a/III pro FEI - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0126/01 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 čeština

PV - Cizí jazyk pro IKT, ET,PEZ - letní (povinně volitelný)Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0121/01 Aa/II-FEI Jazyk anglický a/II pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0125/01 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0123/01 Aa/IV-FEI Jazyk anglický a/IV pro FEI - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0127/01 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština

V - Tělesná výchova a kurzy 1.roč. (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0117/01 ZVK1 Zimní výcvikový kurz 1.ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0118/01 LVK1 Letní výcvikový kurz 1.roč. 1 Za 0 t+1 t 0 čeština

V - Tělesná výchova a kurzy (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2.roč. A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0221/01 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2.roč. 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0222/01 LVK2 Letní výcvikový kurz 2.roč. 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2.roč. B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3.roč. A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3.roč. 3 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3.roč. B 3 Za 0+2 0 čeština