Study plan – FEI / B2647 / - / - / B / P / Ostrava / cs

Academic year2010/2011Study programmeB2647 – Information and Communication Technology
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study
Type of studyBachelorSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - 1. ročník - IKT (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 460-2001/01 ALG I Algorithms I 1 GC 2+2 6 Czech
PSP selection 460-2002/01 ZP Fundamentals of Programming 1 GC 2+2 6 Czech
PSP selection 440-2101/01 ZEL Groundwork Electronics 1 CrEx 2+4 6 Czech
PSP selection 470-2202/01 LA-IT Linear Algebra 1 CrEx 2+4 8 Czech
PSP selection 713-0012/01 TVA Physical Education A 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 420-2004/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 1+0 1 Czech
PSP selection 460-2003/01 ALG II Algorithms II 1 GC 2+2 6 Czech
PSP selection 440-2103/01 ÚdKT Introduction to Communication Technologies 1 GC 2+2 6 Czech
PSP selection 440-2102/01 LO Logical Circuits 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 470-2105/01 MAIT Mathematical Analysis for IT 1 CrEx 2+4 7 Czech
PSP selection 713-0013/01 TVB Physical Education B 1 Cr 0+2 1 Czech

1. ročník
1. Předmět Bezpečnost v elektrotechnice BC se uskuteční novou blokovou formou na začátku zimního semestru.
2. Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk.
3. Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky katedry tělesné výchovy na začátku semestru. Další volba je na studentovi. Katedra tělesné výchovy dále nabízí studentům všech ročníků možnost absolvování volitelného předmětu Tělesná výchova a účasti na jednotýdenních zimních a letních výcvikových kurzech. Bližší informace přímo na katedře tělesné výchovy a sportu.
4. Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min.16 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku, platí jen pro prezenční studium.
5. Minimální počet kreditů nutný pro pokračování v bakalářském studijním programu po prvním ročníku studia je nejméně 40 kreditů k 31. srpnu.
6. Student musí během studia absolvovat 2 předměty z nabídky Katedry společenských věd. První předmět je zařazen ve studijním plánu do 1. ročníku letního semestru. K volbě konkrétního předmětu bude student vyzván sdělením vedení fakulty prostřednictvím internetových stránek fakulty během zkouškového období po zimním semestru. Druhý předmět je zařazen ve studijním plánu do 2. ročníku zimního semestru a student provádí jeho volbu v předběžném zápisu.

PV - Cizí jazyk pro IKT, ET,PEZ - zimní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0120/01 Aa/I-FEI English Language a/I for FEI - elementary 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0124/01 Ab/I-FEI English Language b/I for FEI - intermediate 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0122/01 Aa/III-FEI English Language a/III for FEI - elementary 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0126/01 Ab/III-FEI English Language b/III for FEI - intermediate 2 Cr 0+2 2 Czech

PV - Cizí jazyk pro IKT, ET,PEZ - letní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0121/01 Aa/II-FEI English Language a/II for FEI - elementary 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0125/01 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0123/01 Aa/IV-FEI English Language a/IV for FEI - elementary 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0127/01 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate 2 CrEx 0+2 2 Czech

PV - Spol. vědy 1.roč. - ET, PEZ, IKT (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 711-0479/21 ZP Fundamentals of Law 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0203/13 DVT History of Science and Technology 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0103/26 FIL Philosophy 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0303/26 Polit Political Science 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0501/25 PSYCH-1 Psychology I. 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0605/26 sociologie Sociology 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0204/15 SNH World and National History I. 1 Cr 0+2 2 Czech

V - Tělesná výchova a kurzy 1.roč. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0117/01 ZVK1 Basic Winter Sports Course 1. year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0118/01 LVK1 Basic Summer Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech