Study plan – FEI / B2647 / 2601R013 / - / B / K / Ostrava / cs

Academic year2010/2011Study programmeB2647 - Information and Communication Technology
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study2601R013 - Telecommunication Technology
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyCombinedLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - 1. ročník - IKT (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 460-2001/01 ALG I Algorithms I 1 GC 10 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2002/01 ZP Fundamentals of Programming 1 GC 10 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 440-2101/01 ZEL Groundwork Electronics 1 CrEx 1 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 470-2202/01 LA-IT Linear Algebra 1 CrEx 12 H/S+12 H/S 8 Czech
PSP selection 420-2004/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 6 H/S+0 H/S 1 Czech
PSP selection 460-2003/01 ALG II Algorithms II 1 GC 10 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 711-0203/13 DVT History of Science and Technology 1 Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 440-2103/01 ÚdKT Introduction to Communication Technologies 1 GC 2 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 440-2102/01 LO Logical Circuits 1 CrEx 2 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 470-2105/01 MAIT Mathematical Analysis for IT 1 CrEx 15 H/S+15 H/S 7 Czech

1. ročník
1. Předmět Bezpečnost v elektrotechnice BC se uskuteční novou blokovou formou na začátku zimního semestru.
2. Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk.
3. Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky katedry tělesné výchovy na začátku semestru. Další volba je na studentovi. Katedra tělesné výchovy dále nabízí studentům všech ročníků možnost absolvování volitelného předmětu Tělesná výchova a účasti na jednotýdenních zimních a letních výcvikových kurzech. Bližší informace přímo na katedře tělesné výchovy a sportu.
4. Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min. 16 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku, platí jen pro prezenční studium.
5. Minimální počet kreditů nutný pro pokračování v bakalářském studijním programu po prvním ročníku studia je nejméně 40 kreditů k 31. srpnu.

PV - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - zimní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0120/02 Aa/I-FEI English Language a/I for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0124/02 Ab/I-FEI English Language b/I for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0122/02 Aa/III-FEI English Language a/III for FEI - elementary 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0126/02 Ab/III-FEI English Language b/III for FEI - intermediate 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech

PV - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - letní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0121/02 Aa/II-FEI English Language a/II for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0125/02 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0123/02 Aa/IV-FEI English Language a/IV for FEI - elementary 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0127/02 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech

P - Telekomunikační technika IKT (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 460-2004/01 ARP Computer Architecture 2 CrEx 10 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 470-2301/01 DIM Discrete Mathematics 2 CrEx 10 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 711-0605/26 sociologie Sociology 2 Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 460-2005/01 UTI Introduction to Theoretical Computer Science 2 CrEx 10 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 440-2202/01 TS Telecommunication Networks 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 8 Czech
PSP selection 440-2301/01 BP I Bachelor Project I 3 Cr 0+2 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2006/01 POS Computer Networks 3 CrEx 0 H/S+15 H/S 6 Czech
PSP selection 440-2308/01 BP II Bachelor Project II 3 Cr 0+8 H/S 12 Czech

2. ročník
Povinně volitelné předměty ve 2. a ve 3. ročníku jsou pro obor povinné.
Pro studenty kombinované formy studia jsou informace k organizaci studia dostupné na stránkách oborové katedry http://kat440.vsb.cz/ v sekci Studium/Kombinované studium.
Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
3. ročník
Pro letní semestr si studenti zapisují volitelné předměty pouze z nabídky pro 3. ročník.
Výuka v letním semestru má jen 10 týdnů.
Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou. Její součástí je obhajoba bakalářské práce. Dále je hodnocen průměr z hlavních předmětů programu (povinné předměty) a průměr z hlavních předmětů oboru (povinně volitelné předměty).
Předměty státní závěrečné zkoušky:
I.Informační a komunikační technologie – BC
II.Telekomunikační technika
Možnosti absolvování předmětu Bakalářský projekt I, II:
a)zpracování tématu z katedry,
b)zpracování tématu z firmy,
c)formou praxe ve firmě a zpracováním závěrečné zprávy o průběhu praxe.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Telekomunikační technika IKT (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 450-2018/01 EM Electrical Measurements 2 CrEx 0+18 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2010/01 PJ I Programming Languages I 2 CrEx 10 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 440-2201/01 PS Transmission Systems 2 CrEx 4 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 440-2203/01 EO I Electronic Circuits I 2 CrEx 2 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 450-2009/02 SaS Signals and Systems 2 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 440-2303/01 PD Data Transmission 3 CrEx 2 H/S+26 H/S 6 Czech
PSP selection 440-2302/01 MT I Microcomputer Technique I 3 CrEx 4 H/S+8 H/S 7 Czech
PSP selection 440-2309/01 OPTE Optoelectronics 3 CrEx 2 H/S+14 H/S 5 Czech

V - Nabídka volitelných předmětů - IKT bc. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 460-2009/01 SWI Introduction to Software Engineering 2 CrEx 10 H/S+0 H/S 5 Czech
PSP selection 460-2010/01 PJ I Programming Languages I 2 CrEx 10 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2015/01 SPJA Scripting Programming Languages and their Applications 2 GC 10 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 450-2028/01 VI1 Virtual Instrumentation I 2 CrEx 0 H/S+12 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2011/01 TZD Data Processing Theory 2 CrEx 10 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2019/01 TAMZ I Design of Applications for Mobile Devices I 2 CrEx 10 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2016/01 OSY Operating Systems 2 CrEx 7 H/S+14 H/S 6 Czech
PSP selection 440-2204/01 PLP Programmable Logical Devices 2 CrEx 7 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2018/01 PJP Programming Languages and Compilers 2 CrEx 8 H/S+2 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2012/01 PJ II Programming Languages II 2 CrEx 10 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 440-2205/01 RT I Radiocommunications Engineering I 2 CrEx 2 H/S+16 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2017/01 URO User Interfaces 2 GC 10 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 450-2033/01 VI2 Virtual Instrumentation II. 2 CrEx 0 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 440-2306/01 PrS Access Network 3 CrEx 4 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2013/01 DAIS Database and Information Systems 3 CrEx 10 H/S+0 H/S 8 Czech
PSP selection 450-2039/01 NMS Design Methodology of Measurements Systems 3 CrEx 0 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2025/01 TAMZ II Design of Applications for Mobile Devices II 3 CrEx 10 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2024/01 VIA Development of Internet Applications 3 CrEx 10 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2021/01 ZPG Fundamentals of Computer Graphics 3 CrEx 10 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2020/01 ISEP Information Systems for E-business 3 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2027/01 JAT Java Technologies 3 GC 14 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2023/01 SWS Management of Windows Systems 3 GC 0 H/S+15 H/S 4 Czech
PSP selection 440-2302/01 MT I Microcomputer Technique I 3 CrEx 4 H/S+8 H/S 7 Czech
PSP selection 460-2026/01 MGA Modeling in Graphic Applications 3 GC 0 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 516-0413/01 FYII Physics II 3 CrEx 2 H/S+3 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2022/01 SPR Programming Seminar 3 GC 0 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 440-2307/01 RS Radio Networks 3 CrEx 2 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 440-2305/01 PM Transmission Mediums 3 CrEx 4 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2030/01 SD Administration of Database System 3 GC 8 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2029/01 AT .NET Architecture of the .NET Technology 3 GC 8 H/S+0 H/S 5 Czech
PSP selection 440-2312/01 KS Communication Networks 3 CrEx 2 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 440-2310/01 KEZ Electronic Devices Design 3 CrEx 2 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 548-0058/04 GIT Geoinformation Technologies 3 CrEx 2 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2014/01 TIS Information Systems Development 3 CrEx 8 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 450-2040/01 MIKT Measurement in Information and Communication Technologies 3 CrEx 0 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 440-2311/01 MT II Microcomputer Technique II 3 CrEx 2 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 440-2309/01 OPTE Optoelectronics 3 CrEx 2 H/S+14 H/S 5 Czech
PSP selection 460-2028/01 PDS Parallel and Distributed Systems 3 GC 8 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2031/01 KTP Soft Skills 3 GC 0 H/S+8 H/S 2 Czech
PSP selection 440-2313/01 LvT Telecommunications Legislation 3 GC 2 H/S+6 H/S 3 Czech

PV - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - zimní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0120/02 Aa/I-FEI English Language a/I for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0124/02 Ab/I-FEI English Language b/I for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0122/02 Aa/III-FEI English Language a/III for FEI - elementary 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0126/02 Ab/III-FEI English Language b/III for FEI - intermediate 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech

PV - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - letní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0121/02 Aa/II-FEI English Language a/II for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0125/02 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0123/02 Aa/IV-FEI English Language a/IV for FEI - elementary 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0127/02 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech