Study plan – FEI / B2647 / 2612R059 / - / B / K / Ostrava / cs

Academic year2010/2011Study programmeB2647 - Information and Communication Technology
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study2612R059 - Mobile Technology
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - 1. ročník - IKT (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 460-2001/01 ALG I Algorithms I 1 GC 10 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2002/01 ZP Fundamentals of Programming 1 GC 10 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 440-2101/01 ZEL Groundwork Electronics 1 CrEx 1 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 470-2202/01 LA-IT Linear Algebra 1 CrEx 12 H/S+12 H/S 8 Czech
PSP selection 420-2004/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 6 H/S+0 H/S 1 Czech
PSP selection 460-2003/01 ALG II Algorithms II 1 GC 10 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 711-0203/13 DVT History of Science and Technology 1 Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 440-2103/01 ÚdKT Introduction to Communication Technologies 1 GC 2 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 440-2102/01 LO Logical Circuits 1 CrEx 2 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 470-2105/01 MAIT Mathematical Analysis for IT 1 CrEx 15 H/S+15 H/S 7 Czech

1. ročník
1. Předmět Bezpečnost v elektrotechnice BC se uskuteční novou blokovou formou na začátku zimního semestru.
2. Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk.
3. Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky katedry tělesné výchovy na začátku semestru. Další volba je na studentovi. Katedra tělesné výchovy dále nabízí studentům všech ročníků možnost absolvování volitelného předmětu Tělesná výchova a účasti na jednotýdenních zimních a letních výcvikových kurzech. Bližší informace přímo na katedře tělesné výchovy a sportu.
4. Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min. 16 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku, platí jen pro prezenční studium.
5. Minimální počet kreditů nutný pro pokračování v bakalářském studijním programu po prvním ročníku studia je nejméně 40 kreditů k 31. srpnu.

PV - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - zimní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0120/02 Aa/I-FEI English Language a/I for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0124/02 Ab/I-FEI English Language b/I for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0122/02 Aa/III-FEI English Language a/III for FEI - elementary 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0126/02 Ab/III-FEI English Language b/III for FEI - intermediate 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech

PV - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - letní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0121/02 Aa/II-FEI English Language a/II for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0125/02 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0123/02 Aa/IV-FEI English Language a/IV for FEI - elementary 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0127/02 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech

P - Mobilní technologie IKT (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 460-2004/01 ARP Computer Architecture 2 CrEx 10 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 470-2301/01 DIM Discrete Mathematics 2 CrEx 10 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 711-0605/26 sociologie Sociology 2 Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 460-2005/01 UTI Introduction to Theoretical Computer Science 2 CrEx 10 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 440-2202/01 TS Telecommunication Networks 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 8 Czech
PSP selection 460-2007/01 BP I Bachelor Project I 3 Cr 0 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2006/01 POS Computer Networks 3 CrEx 0 H/S+15 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2008/01 BP II Bachelor Project II 3 Cr 0 H/S+10 H/S 12 Czech

2. ročník
1.Studenti si musí zapsat všechny povinné předměty i všechny předměty povinně volitelné pro daný obor.
2.Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.

3. ročník
1. Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
2. Součástí státní závěrečné zkoušky je:
a) Obhajoba bakalářské práce.
b) Zkouška z povinného předmětu SZZ Informační technologie, při jehož hodnocení se bere v úvahu:
- průměr hlavních předmětů programu (povinné předměty),
- průměr hlavních předmětů oboru (povinně volitelné předměty),
- otázka z vyhlášených tématických okruhů.
4.Možnosti absolvování předmětu Bakalářský projekt I a II mají studenti tyto:
a) Zpracování tématu zadaného katedrou.
b) Zpracování tématu zadaného firmou.
c) Formou praxe ve firmě ( u SZZ je studentem prezentována závěrečná zpráva o průběhu praxe).
5.K SZZ se student může přihlásit má-li splněné všechny povinné a povinně volitelné předměty a získal-li 180 kreditů za celé bakalářské studium.
•Pro studenty kombinované formy studia jsou další informace k organizaci studia dostupné na stránkách www.cs.vsb.cz v sekci Studium.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Mobilní technologie IKT (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 440-2201/01 PS Transmission Systems 2 CrEx 4 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2019/01 TAMZ I Design of Applications for Mobile Devices I 2 CrEx 10 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2025/01 TAMZ II Design of Applications for Mobile Devices II 3 CrEx 10 H/S+0 H/S 6 Czech

V - Nabídka volitelných předmětů - IKT bc. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 460-2009/01 SWI Introduction to Software Engineering 2 CrEx 10 H/S+0 H/S 5 Czech
PSP selection 460-2010/01 PJ I Programming Languages I 2 CrEx 10 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2015/01 SPJA Scripting Programming Languages and their Applications 2 GC 10 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 450-2028/01 VI1 Virtual Instrumentation I 2 CrEx 0 H/S+12 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2011/01 TZD Data Processing Theory 2 CrEx 10 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2019/01 TAMZ I Design of Applications for Mobile Devices I 2 CrEx 10 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2016/01 OSY Operating Systems 2 CrEx 7 H/S+14 H/S 6 Czech
PSP selection 440-2204/01 PLP Programmable Logical Devices 2 CrEx 7 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2018/01 PJP Programming Languages and Compilers 2 CrEx 8 H/S+2 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2012/01 PJ II Programming Languages II 2 CrEx 10 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 440-2205/01 RT I Radiocommunications Engineering I 2 CrEx 2 H/S+16 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2017/01 URO User Interfaces 2 GC 10 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 450-2033/01 VI2 Virtual Instrumentation II. 2 CrEx 0 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 440-2306/01 PrS Access Network 3 CrEx 4 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2013/01 DAIS Database and Information Systems 3 CrEx 10 H/S+0 H/S 8 Czech
PSP selection 450-2039/01 NMS Design Methodology of Measurements Systems 3 CrEx 0 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2025/01 TAMZ II Design of Applications for Mobile Devices II 3 CrEx 10 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2024/01 VIA Development of Internet Applications 3 CrEx 10 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2021/01 ZPG Fundamentals of Computer Graphics 3 CrEx 10 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2020/01 ISEP Information Systems for E-business 3 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2027/01 JAT Java Technologies 3 GC 14 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2023/01 SWS Management of Windows Systems 3 GC 0 H/S+15 H/S 4 Czech
PSP selection 440-2302/01 MT I Microcomputer Technique I 3 CrEx 4 H/S+8 H/S 7 Czech
PSP selection 460-2026/01 MGA Modeling in Graphic Applications 3 GC 0 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 516-0413/01 FYII Physics II 3 CrEx 2 H/S+3 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2022/01 SPR Programming Seminar 3 GC 0 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 440-2307/01 RS Radio Networks 3 CrEx 2 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 440-2305/01 PM Transmission Mediums 3 CrEx 4 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2030/01 SD Administration of Database System 3 GC 8 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2029/01 AT .NET Architecture of the .NET Technology 3 GC 8 H/S+0 H/S 5 Czech
PSP selection 440-2312/01 KS Communication Networks 3 CrEx 2 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 440-2310/01 KEZ Electronic Devices Design 3 CrEx 2 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 548-0058/04 GIT Geoinformation Technologies 3 CrEx 2 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2014/01 TIS Information Systems Development 3 CrEx 8 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 450-2040/01 MIKT Measurement in Information and Communication Technologies 3 CrEx 0 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 440-2311/01 MT II Microcomputer Technique II 3 CrEx 2 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 440-2309/01 OPTE Optoelectronics 3 CrEx 2 H/S+14 H/S 5 Czech
PSP selection 460-2028/01 PDS Parallel and Distributed Systems 3 GC 8 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2031/01 KTP Soft Skills 3 GC 0 H/S+8 H/S 2 Czech
PSP selection 440-2313/01 LvT Telecommunications Legislation 3 GC 2 H/S+6 H/S 3 Czech

PV - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - zimní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0120/02 Aa/I-FEI English Language a/I for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0124/02 Ab/I-FEI English Language b/I for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0122/02 Aa/III-FEI English Language a/III for FEI - elementary 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0126/02 Ab/III-FEI English Language b/III for FEI - intermediate 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech

PV - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - letní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0121/02 Aa/II-FEI English Language a/II for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0125/02 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0123/02 Aa/IV-FEI English Language a/IV for FEI - elementary 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0127/02 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech