Study plan – FEI / N2649 / 2601T004 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2010/2011Study programmeN2649 - Electrical Engineering
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study2601T004 - Measurement and Control Engineering
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Měřicí a řídicí technika - ET (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 450-4001/01 RS Control Systems Theory and Design 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 470-4109/01 FKP IT Functions of Complex Variable and Integral Transformations 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 450-4002/01 MoSi Modulated Signals 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 420-4008/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 1+0 1 Czech
PSP selection 450-4003/01 RSsP Control Systems using Computers 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 450-4004/01 MS Measurement Systems 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 430-4201/01 KZPE Construction of Industrial Electronic Equipments 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 450-4005/01 DIS1 Graduation Theses - Project 1 2 Cr 0+3 14 Czech
PSP selection 450-4006/01 DIS2 Graduation Theses - Project 2 2 Cr 0+3 16 Czech

1. ročník
•Studenti jiných oborů, kteří v bakalářském oboru neabsolvovali následující dvojici předmětů - 450-2042/01 Základy kybernetiky (ZA) a 450-2032/01 Základy konstrukčních technologií v elektronice (ZKTE), si je zvolí povinně .
•V letním semestru je povinný předmět, kdy si student vybere jeden z nabídky 2 povinně volitelných předmětů - Statistika a Teorie elektronických obvodů.
•Pro postup do 2. ročníku je nutno v daném akademickém roce získat 40 kreditů z předmětů 1. ročníku k 31. srpnu.
•Pokud student absolvoval v bakalářském studiu předměty - Statistika 1 nebo Management jakosti, tak je v navazujícím magisterském studiu nelze zapsat znovu.

2. ročník
•Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce a dvou předmětů, povinného pro všechny a volitelného podle zaměření.
Povinný: Měřicí a řídicí technika
Volitelný (dle zaměření):
Průmyslová automatizace a robotika
Informační technologie v řízení
Automatizované systémy měření
•Výuka v letním semestru probíhá jen 10.týdnů
•V zimním semestru je povinný předmět, kdy si student vybere jeden předmět z nabídky 2 povinně volitelných předmětů - Navrhování a realizace regulátorů a Znalostní systémy řízení .

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Měřicí a řídicí technika - ET (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 450-2032/01 ZKTE Basics of Constructions Technologies in Electronics 1 GC 0+4 4 Czech
PSP selection 450-4008/01 LDP Diagnostic Instruments in Medicine 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 450-2042/01 ZK Grouding of Cybernetics 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 450-4007/01 SMSD Measurement and Data Acquisition Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4037/01 LP1 Medical Propedeutics 1 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4010/01 MSM Microsensors and Special Measurement 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 450-4009/01 OSRČ Real Time Operating Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4014/01 DTS Diagnostic and Testing Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4012/01 VRS Embedded Control Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4038/01 LP2 Medical Propedeutics 2 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4011/01 MSP Programming of Measurement Systems 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 470-4401/01 STA Statistics 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 420-4001/01 TELO Theory of Electronic Circuits 1 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 450-4013/01 LTP Therapeutical Medical Technology 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 450-4018/01 NRR Design and Realization of Controllers 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4015/01 MNIMS Design Methodology of Measurements Systems 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4016/01 DSR Distributed Control Systems 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 450-4019/01 PR Industrial Robotics 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4017/01 ZSR Knowledge Based Control Systems 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4039/01 SZP The Special Medical Instruments 2 CrEx 2+2 4 Czech

V - Měřicí a řídicí technika - ET (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 450-4033/01 DMM Diagnostic Methods in Medicine 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4021/01 ZOMŘT Image Processing in the Area of Measurement and Control 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 430-4103/01 VPS2 Power Semiconductor Systems II 1 CrEx 4+3 8 Czech
PSP selection 450-4020/01 SES Reliability and Maintanability of Electrical Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4022/01 SemP1 Semestral Work I 1 GC 0+4 4 Czech
PSP selection 450-4024/01 CDD Conceptual Design and Development of Innovative Products 1 GC 1+3 5 Czech
PSP selection 450-4025/01 RSBPA Control Systems Based on Programmable Logic Controllers 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 420-4005/01 EMag Electromagnetism 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4027/01 EMC EMC in Electronics 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 420-4006/01 LOEP Linear Circuits with Electronic Elements 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4023/01 MPM Metrology and Precise Measurements 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4028/01 MTMŘT Multimedia Technics in Measurement and Control 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4026/01 SemP2 Semestral Work II 1 GC 0+4 4 Czech
PSP selection 450-4030/01 NRVŘS Design and Application of Embedded Control Systems 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4029/01 PHP Programmable Logic Devices 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4036/01 MITŘ Advanced Information Technologies in Control 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4034/01 ARL Automation and Control - Laboratories. 2 GC 0+4 4 Czech
PSP selection 450-4031/01 BKY Biocybernetics 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4032/01 ZBS Biological Signals Processing 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4035/01 RPB Building Control 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 639-0403/02 QM Quality Management 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 420-4012/01 ŠvA Wave Propagation and Antennas 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 712-0202/01 AK-FEI English Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0402/01 NK-FEI German Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0602/01 RK-FEI Russian Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0802/01 ŠK-FEI Spanish Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech

Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem a současně se přihlásí do výběrového řízení na tento pobyt (mobility.fei@vsb.cz).
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. V případě anglické konverzace musí mít studenti vykonanou zkoušku z anglického jazyka. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků s Mgr. Evou Adámkovou.

V - Tělesná výchova a kurzy (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech