Studijní plán – FEI / N2649 / 3907T001 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programN2649 - Elektrotechnika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor3907T001 - Elektroenergetika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace -
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Elektroenergetika - ET (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4113/01 VPE Vybrané principy elektroenergetiky 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 410-4116/01 ETT Elektrotepelná technika 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 410-4212/01 DP I Diplomový projekt I 2 Za 0+14 h/s 14 čeština
Výběr v OSP 420-4003/01 PaNvE Předpisy a nařízení v elektrotechnice 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4213/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+12 h/s 16 čeština

1. ročník
•Studenti si zapisují v 1. a 2. ročníku povinné a povinně volitelné předměty podle pokynů, které obdrží na sekretariátě katedry Elektroenergetiky nebo je získají z www stránek této katedry. Studenti si zapisují volitelné předměty podle doporučení oborových kateder v souvislosti se zaměřením své diplomové práce.
•Obor se dělí na pět zaměření: přenos a distribuce elektrické energie, výroba elektrické energie, elektroenergetika v dopravě, elektrické stroje a přístroje a komerční elektrotechnika.
•Pro postup do 2. ročníku je nutno v daném akademickém roce získat 40 kreditů z předmětů 1. ročníku k 31. srpnu.
•Studenti, kteří již vykonali předmět Prokazování shody a certifikace, Elektrické přístroje spínací a řídicí, Provozní vlastnosti elektrických strojů v bakalářském studiu, si tyto předměty nesmí zapsat znovu. Pro doplnění kreditů si vybírají předměty z nabídky volitelných předmětů magisterského studia.
2. ročník
•Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
•Rozsah závěrečných zkoušek: hlavní předmět pro zaměření: přenos a distribuce elektrické energie - Elektroenergetika průmyslových a distribučních sítí, elektroenergetika v dopravě - Elektroenergetika v dopravě, výroba elektrické energie - Zařízení elektráren, elektrické stroje a přístroje - Elektrické stroje resp. Elektrické přístroje, komerční elektrotechnika - Elektrické přístroje resp. Technologické procesy. Další předmět dle zaměření DP

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Elektroenergetika - ET (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4106/01 DPES Degradační procesy elektrotechnických systémů 1 ZaZk 8+8 4 čeština
Výběr v OSP 410-4110/01 DMME Diagnostické metody a modelování na zařízení v elektrárnách 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4112/01 EE II Elektroenergetika II 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4114/01 PEDS Projektování elektrických distribučních sítí 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4109/01 TEN Teoretická elektroenergetika 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 410-4101/01 TES Teorie elektrických strojů 1 ZaZk 14 h/s+15 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 410-4104/01 EP II Elektrické přístroje II 1 ZaZk 8 h/s+12 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 345-0531/02 PSC Prokazování shody a certifikace 1 ZaZk 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 410-4115/01 PJES Přechodné jevy v elektrizačních soustavách 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 410-4107/01 TP Technologické procesy 1 ZaZk 10+6 4 čeština
Výběr v OSP 410-4210/01 EEDPS Elektroenergetika distribučních a průmyslových sítí 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 420-4007/01 EED Elektroenergetika v dopravě 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 345-0520/04 FS Finanční systémy 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 410-4205/01 NMKSP Numerické metody v konstrukci el. strojů a přístrojů 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 345-0522/04 PNP Právní normy v podnikání 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 410-4203/01 PEP Projektování elektrických přístrojů 2 ZaZk 16 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 410-4201/01 PES Projektování elektrických strojů 2 ZaZk 14 h/s+7 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 711-0519/01 PsOR Psychologie organizace a řízení 2 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 410-4211/01 ZE Zařízení elektráren 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština

V - Elektroenergetika - ET (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4103/01 EPSŘ Elektrické přístroje spínací a řídící 1 ZaZk 8 h/s+16 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4111/01 PMD Počítače pro měření a diagnostiku v elektroenergetice 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 430-4103/01 VPS2 Výkonové polovodičové systémy II 1 ZaZk 4 h/s+25 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 420-4005/01 EMag Elektromagnetismus 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 410-4118/01 EPEZ Energetické problémy elektrotepelných zařízení 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4105/01 FP Fyzika plazmatu 1 ZaZk 2 h/s+1 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 410-4108/01 MPESP Modelování přechodových dějů v el. strojích a přístrojích 1 ZaZk 14 h/s+7 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 711-0401/01 PAZJ Právní aspekty zajišťování jakosti 1 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 410-4102/01 PVES Provozní vlastnosti elektrických strojů 1 ZaZk 14 h/s+7 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4117/01 POS Provozování osvětlovacích soustav 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4004/01 EZRB Elektrická zařízení a rozvody v budovách 2 ZaZk 6 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4209/01 ESV Elektrické stanice a vedení 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 410-4208/01 ER Energetické rušení 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 410-4207/01 OAR Ochrany a automatiky v rozvodu 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4009/01 PSZ Prevence silnoproudých zařízení 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4206/01 ŘES Řízení elektrizačních soustav 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4204/01 TMEP Technologie a materiály elektrických přístrojů 2 ZaZk 14 h/s+7 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 410-4202/01 TMES Technologie a materiály elektrických strojů 2 ZaZk 14 h/s+7 h/s 5 čeština