Studijní plán – FEI / N2647 / 1103T031 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programN2647 - Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor1103T031 - Výpočetní matematika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace -
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Výpočetní matematika - IKT (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4603/01 DP I Diplomový projekt I 1 Za 0+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4604/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+8 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 470-4605/01 DP III Diplomový projekt III 2 Za 0+16 h/s 16 čeština

1. ročník
•Povinně volitelné předměty jsou pro obor povinné.
•Pro postup do 2. ročníku je nutno v daném akademickém roce získat 40 kreditů z předmětů 1. ročníku k 31. srpnu.
2. ročník
•Studenti druhého ročníku si pro letní semestr zapisují povinně volitelné předměty pouze z nabídky pro druhý ročník.
•Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
•Předměty státní závěrečné zkoušky:
Matematická a funkcionální analýza,
Numerické metody.
•Pro studenty kombinované formy studia jsou další informace k organizaci studia dostupné na stránkách www.cs.vsb.cz v sekci Studium/Kombinované studium.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Výpočetní matematika - IKT (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-4110/01 FKP Funkce komplexní proměnné 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4606/01 MATSEM_I Matematický seminář I 1 Za 0+4 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 470-4112/01 RMFPM Rovnice matematické fyziky 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4111/01 ÚFA Úvod do funkcionální analýzy 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4113/01 INTR Integrální transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4607/01 MATSEM_II Matematický seminář II 1 Za 0+4 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 470-4502/01 NM2 Numerické metody II 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4114/01 VM Variační metody 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4608/01 MATSEM_III Matematický seminář III 2 Za 0+4 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 470-4503/01 MO Metody optimalizace 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4402/01 S II Statistika II 2 ZaZk 9 h/s+9 h/s 6 čeština

V - Výpočetní matematika - IKT (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4009/01 DZO Digitální zpracování obrazu 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 714-0441/01 G Geometrie 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 460-4012/01 PG I Počítačová grafika I 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4040/01 PPA I Programování paralelních aplikací I 1 ZaZk 18 h/s+18 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4024/01 KOD Komprese dat 1 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0432/02 MM Matematické modelování 1 ZaZk 18 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4030/01 SAN Systémová analýza a návrh 1 ZaZk 8 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 714-0433/02 TA Tenzorová analýza 1 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4302/01 TG Teorie grafů 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4038/01 AGU Algoritmizace geometrických úloh 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4303/01 DT Diskrétní transformace 2 ZaZk 2 h/s+2 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 460-4039/01 GAL Grafové algoritmy 2 ZaZk 10 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4504/01 IM Iterační metody 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-8741/01 MEPNT Modelování elektromagnetických polí 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4020/01 ANO Analýza obrazu 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 470-4115/01 NEFN Nelineární funkcionální analýza 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4048/01 NS Neuronové sítě 2 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4403/01 STA3 Statistika III 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština