Studijní plán – FEI / N2647 / 2612T025 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programN2647 – Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612T025 – Informatika a výpočetní technika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4116/01 VPzMA Vybrané partie z matematické analýzy 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4004/01 ML Matematická logika 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4007/01 DPS Diagnostika počítačových systémů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 460-4009/01 DZO Digitální zpracování obrazu 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 460-4008/01 DOK Dokumentografické informační systémy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4010/01 ISDS Informační systémy a datové sklady 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 460-4018/01 MAS Modelování a simulace 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4016/01 MaV Modelování a verifikace 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4009/01 OSRČ Operační systémy reálného času 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4006/01 PES I Petriho sítě I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4012/01 PG I Počítačová grafika I 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 460-4017/01 PIS Podnikové informační systémy 1 KlZap 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 460-4011/01 PAP Pokročilé architektury počítačů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 460-4014/01 SWP Softwarový proces 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 460-4013/01 SOJ Strojově orientované jazyky 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 460-4015/01 VWA Vývoj webových aplikací v .NET 1 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 440-4102/01 ZČS Zpracování číslicových signálů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4001/01 DP I Diplomový projekt I 1 Za 0+1 4 čeština
Výběr v OSP 470-4401/01 STA Statistika 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4005/01 TI Teoretická informatika 1 ZaZk 4+2 8 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4020/01 ANO Analýza obrazu 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 450-4024/01 CDD Conceptual Design and Development of Innovative Products 1 KlZap 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 460-4021/01 ELP Elektronické publikování 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 460-4023/01 GPG Geometrie pro počítačovou grafiku 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4035/01 ISY Inteligentní systémy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4031/01 IT Internetové technologie 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 460-4024/01 KOD Komprese dat 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 460-4025/01 MAD Metody analýzy dat 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 460-4029/01 MBM Metody byznys modelování 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4026/01 NJP Návrh jednotek počítačů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 460-4050/01 OSMZ Operační systémy mobilních zařízení 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 460-4022/01 PP Paradigmata programování 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 460-4019/01 PES II Petriho sítě II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4033/01 PG II Počítačová grafika II 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4028/01 SPS Směrované a přepínané sítě 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 460-4032/01 SMI Stochastické metody v informatice 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 460-4030/01 SAN Systémová analýza a návrh 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 460-4034/01 VPL Vybrané partie z logiky 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4027/01 ZMD Zpracování multimediálních dat 1 ZaZk 2+3 7 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4002/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+1 10 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4038/01 AGU Algoritmizace geometrických úloh 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4053/01 BIV Biologicky inspirované výpočty 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4039/01 GAL Grafové algoritmy 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 460-4045/01 IM Informační management 2 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 460-4041/01 MSPS Metody specifikace programových systémů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4051/01 MS Mobilní systémy 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 450-4030/01 NRVŘS Navrhování a realizace vestavěných řídicích systémů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4040/01 PPA I Programování paralelních aplikací I 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4036/01 SPG Seminář počítačové grafiky 2 Za 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 460-4042/01 TPS Technologie počítačových sítí 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 460-4037/01 TEH Teorie her a modely rozhodování v podmínkách neurčitosti 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4044/01 TSS Testování softwarových systémů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4043/01 VPTI Vybrané partie teoretické informatiky 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4003/01 DP III Diplomový projekt III 2 Za 0+4 16 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4047/01 GIS Geografické informační systémy 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 460-4046/01 KPB Kryptografie a počítačová bezpečnost 2 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 460-4048/01 NS Neuronové sítě 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4049/01 PM Projektové řízení 2 Za 3+0 2 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština